Címlap

Népszavazás

Az AQUILA PÁRT véleménye és meglátása szerint:
NEM-mel kell szavazni a bevándorlók betelepítésére.
Okai: Kevesen vagyunk az országban, és ha nagyobb létszámú vegyes népség kerülne be az országunkba, az megosztaná a társadalmat: vallásilag, erkölcsileg, etikailag és nemzetileg. Az egész keresztény kultúránk veszélybe kerülne és a nők egyenjogúsága és biztonsága is, ha jelentős számú embert befogadnánk. Ők nem integrálhatóak, ez már több befogadó országban bebizonyosodott, az agresszió időnként, egy-egy terrorcselekmény kapcsán láthatóan jelen van, így soha nem lehetne tudni, mi és hol készülne ellenünk.
Ez nem bujtogatás, csak józan gondolkodásra való felhívás.
Végezetül az nem keresztényi gondolkodás – hanem meggondolatlan, farizeusi lelkület – ha a magunk vallása, kultúrája ellen olyanokat tartunk a hátunkban, akik ellen kb. 500 évvel ezelőtt harcoltunk, élén az Egyházzal is. A tényeket tekintve azóta sem változott semmi.


BAYER és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje

  1. Véleményünk: nem adtunk volna Bayernek semmiféle kitüntetést.
    Okai: polgárpukkasztásra nincs szükség. Olyan egyénnel nem hergelném a népet – még ha alapító tagja is a FIDESZ-nek –, aki időnként obszcén, túlzó, szélsőséges, és összességében a stílusa is sok kívánnivalót hagy maga után. Mindent meg lehet írni, az igazságot is, de nem mindegy, hogy hogyan.1 Ha mélyen belegondolok, hogy miket ír meg, azzal időnként – számomra – egyet lehet érteni, de nem a stílussal. Aki ír, annak moderálni is kell magát, előbb lehűteni az indulatait2, azután írni a publikumnak.
  2. Minden állami kitüntetésre (90%-ban így van) jellemző, hogy a fennálló pártos rendszerű állami vezetés annak adja, aki őket jelenleg támogatja, aki nekik kedves, így „hálából” kitüntetést ad. Most, ha egy ilyen kitüntetési forma csaknem 20 éve van, ez idő alatt többféle párt is volt hatalmi pozícióban, és mindig a saját kedvenceiknek osztogatták a plecsniket, akkor miért csodálkozunk azon, hogy eddig is mindenféle népség kapott, így nem értem miért van az, hogy most többen visszaadják.

(Érthetetlen, ha ismerik a kitüntetési menet jellemzőit3, akkor mikor anno átvették, akkor is gondolhatták, hogy a kerék forog, és egyszer a liberálisok kapnak, egyszer a jobboldaliak stb. Erre mindenkinek számítania kell, aki elfogadja.4) Az eddigi kitüntettetnek számítaniuk kellett arra, hogy ez nem személyre szabott, így ez a variáció is előfordulhat, hogy egy különösen megosztó, szavaival, elveivel sokakat kiborító személy kapja ugyanazt a plecsnit.

Ennek ellenére – ismétlem –, véleményünk szerint, nem kellett volna Bayer Zsolt írót, újságírót, szerkesztőt, a Magyar Hírlap munkatársát kitüntetni.

Még akkor sem, ha szókimondásával, keresetlen stílusával sokan megkönnyebbülést éreznek, hogy valaki helyettük, így megírta. Valahol az udvari bohóc is ilyen leeresztő csap szerepét játszhatta. Ide csatolok egy hozzászólást:
Libidó 2016.08.24. 21:53:03 “…onthatja a szennyet a másként gondolkodókra
Úgy látszik, ezek a másként gondolkodók mindig máshol vannak. Emlékszem, amikor Sztojka leszúrta a kézilabdás srácot, épp egy reptéren voltam. Mindenki ugyanazokat mondta és fogalmazta meg, mint Bayer a cikkeiben.
Az olaszliszkai gyilkosságról a munkahelyemen értesültünk. Bayer nélkül is mindenki ugyanazokat a gondolatokat osztotta meg a másikkal, amit ő később leirt.”

Az is nevetséges, hogy a baloldali liberális személyek minden alkalomra rácsapva, mint véres kardot végighurcolva non-stop cirkuszolnak. De az is igaz, hogy sajátosan magyar viselkedéssel – mert fő a szeretet…– ezt minden hatalmon lévő párttal szemben, minden ellenzék eddig is így tette. Senkinek sem az ország jobbá tételén forog az agya, hanem a hatalom megszerzésén vagy megtartásán (ezzel megszerezhető pénzeken), ennek érdekében megy minden. Nincs béke, nincs nyugalom, nincs egy komplett, kulturált tárgyalási javaslattétel, nem is lehet, egyik fél sem úgy viselkedik. Ezek a mai politikusok a mi szemünkben egy nemzeti katasztrófával érnek fel. Az AQP nem ilyet tenne. Nekem az a véleményem, mindkét oldal megteszi a maga kis játékait, cirkuszait, miközben a nép meg le van írva, csak szavazni kellenek, és utána butaságuk, megtéveszthetőségük miatt is nagyon sokan nyomorognak.

A magyarországi rendjelek, kitüntetések, dísz- és emlékjelvények viselési sorrendje (2013. évben) szerint ez a lovagkereszt a 6. helyen áll, tehát nem is a legrangosabbak közé tartozik.

Idézetek a netről:
1.: „Bayer Zsóti, a magát még mindig újságírónak gondoló véglény. Na nem ő az egyetlen aki Orbán Viktor személyes szimpátiája miatt kapott magas állami kitüntetést, de most végre neki is hozott valamit a miniszterelnöki barátság. Büszke is rá nagyon, ahogy a párttagkönyve ötös számára is… Zsóti azonban pont a köz ellen dolgozik a saját beszűkült, zavaros nézeteivel… nem is hajlandó kiemelni a fejét a valóság talajának magasságába, jó neki az a szellemi sötétség ahol nyugodtan onthatja a szennyet a másként gondolkodókra….„
2.: „Bayer Zsolt magyar újságíró, publicista kitüntetése komoly politikai vihart keltett, amelynek során számos korábbi, állami kitüntetett (ezen kitüntetésen kívül a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend középkeresztje, illetve a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel rendelkezők közül) visszaadta a kitüntetését, okként megjelölve és visszautasítva, az ugyanezzel a kitüntetéssel elismert Bayer Zsolt publicista – sokak szerint szélsőséges – szellemiségét, munkásságát.”

Eddig az idézet az újságokból. Persze attól függ, melyik oldal birtokában van az adott sajtó, kiadói termék, olyan idézeteket közölhetnék, amelyek egymásnak is teljesen ellentmondanak. Ebből egy sort kiemelnék, „…nem is hajlandó kiemelni a fejét a valóság talajának magasságába…” és ezzel vitatkoznék is.

Önök szerint ki áll a valóság talaján?

Az, aki félresöpri a tényeket: pl. a cigányság körüli teljes helyzetet letagadja, s meg sem oldja, a bevándorlás igaz tétét, következményeit nem közli, csak azt, amit a liberális sajtó megenged? Vagy egyik és másik oldal állandó korrupciós tetteit eltakargatják. Ez a valóság talaja Önöknek? Ez is hazugság. A szegregáció, hogy működik, ez is egy nagy szemforgató hazugság, nem valóság. Nézzük meg sok gazdag, tehetős politikus magániskolába jártja a gyermekét akár tehetséges, akár nem. De harsog, hogy másik ember, aki ugyan alig él meg annyira szegény, de tehetséges a gyereke járjon egy olyan osztályba, ahol visszaépül! Ez lenne Önöknek a valóság talaja?

Lehet, hogy aki ki meri mondani azt, amiről Önök – valami jó kis okból – tudatosan hallgatnak az szélsőséges? Nem állítom, hogy Bayer nem elfogult, – mert szerintem is az –, de aki a megközelítő igazat közli, arról mindig harsogni is gyűlölködve fog a baloldal. Pont ez a politika juttatta el a cigányságot eddig a szegénységi fokig. Ez juttatta el a gyermekeket a jelenlegi neveletlenségi, nihil szintig Ez az oka az általános lelki kiürülésnek és a modern társadalom csődjének, elviselhetetlenségnek, amit fokozott italozással, kábítószerezéssel „oldanak” meg.

Ébresztő, ne hazudozzunk egymásnak, meg magunknak sem!

  1. Köztudott, a stílus maga az ember.
  2. Magam ezzel egy napot várok, majd újraolvasom mit írtam…
  3. S itt nem IQ minimumon lévő egyénekről van szó…
  4. Megjegyzem: részemről nem szeretném, hogy engem bárki más is kitüntessen, mint Isten.

Aranyszínű, három méter magas kereszt állítása az Alföldön

2016. augusztus 20-án 12 órakor került sor annak a 3 méter magas, aranyszínű vasbeton keresztnek az avatására, melyet Tószegen az Avilai Szent Teréz nevére keresztelt magánkápolna elé emelt az AQUILA közössége. A közösség havi magazinjában megismerhetjük a kereszt történetét, melyet a tagok maguk építettek egy speciális zsaluzási módszerrel: „Miért építettünk keresztet? AQUILA csoportunk elmélkedő imát folytat és Avilában, A.Sz.Teréz születésének 500. évfordulóján kaptuk elmélkedésben ezt a parancsot, hogy szinte az ország közepére tegyük Isten dicsőségére ezt a Krisztus által mutatott formájú keresztet. Mi ennek engedelmeskedve elkészítettük.”

Miért is egyedi ez a kereszt? A kereszt vízszintes szárairól mintha egy vékony lepel hullana alá, sejtetve a távozó Krisztus köztünk maradását. A magas és szilárd, mégis könnyedséget sugárzó aranyszínben ragyogó kereszt azt sugallja, hogy egyszer mi is így távozunk, az anyagi világ lehullik rólunk, de azt is érezzük, hogy addig is a keresztre feszített Úr itt van velünk, jelenléte elkísér. A kör alakú, szintén különleges kis templomba lépve hasonló aranyszínű oszlopot látunk: ez a templom közepén 9 méter magasra nyúló oszlop, mely az átlátszó tetőn az égre vezeti a tekintetet, ahol kitárt karú Krisztus áll.

A kereszt ünnepélyes átadása színvonalas műsorral várta a megjelenteket: Dr. Csák József az Operaház énekese adott elő az alkalomhoz illő darabokat Hegedüs Valér zongoraművész kíséretével. A közösséghez tartozó tizenéves gyermekek szívhez szólóan szavalták el Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét. A mai korra jellemző kivándorlással szemben harsogva hangzott el a fiataloktól a vers visszatérő sora:”itthon maradok”. Varga Péterné Márta, az AQUILA Párt elnöke és a közösség vezetője az ünnepély során így emelte ki a keresztállítás jelentőségét: „Nézzünk a most Istennek adott keresztre, milyen gyönyörű, milyen mély értelmet hordoz. MÁS országokban ledózerolják a templomokat, mi pedig építünk. Jézus szobra is Benelux ország egyikéből való, ahol lebontották fölüle a templomot, most itt van, ebben a mi büszkeségünkben, a legnagyobb szeretetben és megbecsülésben.” A közösség az ünnepségen megjelent helybeliek megbecsülését is tapasztalhatta, akiket nagy örömmel látott vendégül és vár továbbra is nagy szeretettel.

A kereszt bármikor, a kis templom a megragadó tekintetű Jézus szoborral pedig egyeztetéssel (az info@aqp.hu e-mail címen) megtekinthető. Aki Isten közelségére vágyik, annak számára igazi lelki elmélyülés helye ez, az Alföld gyöngyszeme.


Megjelent a TÚLLÉPÉS 3. évfolyamának harmadik száma! Kattintson ide az olvasáshoz!

Legújabb magazinunkat ide kattintva érheti el.

Közlemény

Keressük egész Magyarországon azokat az embereket, akik (akár 2-3 főtől is) szívesen végighallgatnák nívós zenés, irodalmi műsorunkat, és meghallgatnák, mit tennénk, hogy jobb legyen az országban. Kérjük, jelezzék felénk, és időpont egyeztetés után szívesen elmegyünk Önökhöz.

Lelki tanácsadással és lelki segítséggel is tudunk szolgálni.

Várjuk a leveleiket, telefonjaikat.
aquilapart@aqp.hu, + 36 20 327 4793

A visszaélések elkerülése érdekében a rejtett számokról történő hívásokat nem fogadjuk! Megértésüket köszönjük!

 

Hirdetményünk, felhívásunk!

Kérünk minden intelligens, hívő, vagy Istenre nyitott embert, tagnak csatlakozzon az AQUILA Párthoz!

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni.

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek.

Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.

Várjuk a kedves párttársakat.

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

 

AQUILA Párt /AQP/

Nyilvántartásba vétel ideje: 2013. március 7.
Bejegyzési szám: 14981
Nyilvántartási szám: 01020014981
Adószám:18398933-1-43
Bankszámla-szám: 10918001-00000038-58540003 (UniCredit Bank)
Bp. 1222, Zakariás József u 3.
Elnök: Varga Péter Miklósné

 

Az AQP programja IDE kattintva megtekinthető.

Kérjük, olvassa végig a programot, mert csak így tudja meg, hogy valójában miért is alakultunk meg. Elolvasás után őszinte érdeklődéssel várjuk a kérdéseit, meglátásait, és a véleményét.
Mi Önökkel konzultálni bárhova szívesen elmegyünk, előadhatunk, vitázhatunk, elmondjuk, mit szeretnénk tenni a Hazánkért.

E-mail címeink:
Elnökasszony: varga.marta@aqp.hu
Szervező titkárok (média): media@aqp.hu
Általános információk: info@aqp.hu

Tel.: +36 20 / 327 47 93

A visszaélések elkerülése érdekében a rejtett számokról történő hívásokat nem fogadjuk! Megértésüket köszönjük!

Székhelyünk: 1222 Budapest, Zakariás József utca 3.
Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek 17-21 óráig
Más időpontért előre kell szólni telefonon, és akkor a rendelkezésére állunk.

Kérjük, ismerjen meg és támogasson minket!