Címlap

Legújabb magazinunkat ide kattintva érheti el.

Nem kell a munkásokat behozni, hanem az itthoniakat kell munkára alkalmassá tenni, majd alkalmazni

Kérem a kormányt, merjenek látni, ne csak intelligens stílusban szemeket forgatni, és hajtogatni, milyen jól megy nekünk. Nem megy jól, ezt, remélem, Önök is tudják. Itt mindent át kellene forgatni. Hogyan? Benne van a 2012-ben leírt AQP programunkban, ami ma is nagyon aktuális.

Az alábbiakat olvasva elképedek, ennyire elszúrni valamit, az már szinte lehetetlen.

Rengeteg kihasználatlan emberanyag van az országban, csak többnyire nincs szakképzettségük, nem tanultak, vagy nem akartak tanulni, vagy már nem is akarnak dolgozni. (S vannak még aktív nyugdíjasok is, vagy 5-10 évvel nyugdíj előtt állók, akik szívesen dolgoznának, ha alkalmaznák őket is.) Ezen kell, akár tabula rasával, forradalmasítva az eddigi elképzeléseinket szükséges lenne VÁLTOZTATNI. Aki valóban nem munkaképtelen, azt vagy így, vagy úgy, de munkára kell fogni. Itt, ha nem teszik, törvénnyel retorziót kell alkalmazni, pl. a teljes segélyezés megvonása stb.

Idézet a nol.hu cikkéből.: Salgótarján környékén 20-25 százalékos a munkanélküliség, ám az állástalanok zöme szakképzetlen…

Ekkor nem az a megoldás, hogy külföldről hozatunk alig jobbakat, rengeteg problémát szülve a beilleszkedéssel is. Még a közvetlen határon túliak betelepítése elmenne, de nem európai országból nem.

Ha ez a hír igaz, akkor gondolkozni, tenni kell, nem lenne olcsóbb, nem lenne gazdaságilag sokkal jobb ezeket a hazai embereket kiképezni, mint munkavállalókat a külhoni országokból behozatni, lakással ellátni?

A különböző felzárkóztató programokat nem arra kellene használni, hogy ellopják, maguk jól éljenek belőle /azokra, akik ezt teszik vagy tették, példát statuálva a legsúlyosabb büntetést kell kiszabni, teljes vagyonelkobzással!/, hanem hathatósan tanítani, szakképezettséget adni az embereknek.

Az AQP programja ezt honvédelmi szakkollégiumok működtetésével oldaná meg, lásd a programunkat. Nem lenne közmunkás fiatal, ha ránk hallgatnának. A lélekölő közmunka helyett valódi szakképzés kell. Nem hinném, hogy bármelyik országban a beömlő, kb. 70%-ig analfabéta migránsok oldanák meg a problémát. Akkor inkább a hazai szegényeket, romákat, nyugdíj előtt állókat kell át/kiképezni, hogy alkalmasak legyenek a munkára. Aki nem megy el a képzésekre, attól viszont mindenféle támogatást meg kellene vonni. Ez így lenne korrekt.

Néhány napja arról írt a Népszabadság, hogy egy másik multi magyar leánycégénél már felmerült a nepáli vendégmunkások alkalmazása, de ők úrrá lettek a helyzeten.
Mennyivel tudna többet a nepáli vendégmunkás, mint a hazai kiképezett? Ők legalább alapból/indulásból tudnak magyarul, ami ‒ gondolom ‒ kell.

Idézet a kettosmerce.blog.hu cikkéből.: „A Fidesz kormányzása óta felére csökkent a munkanélküliség, segély helyett munkát kínálnak az álláskeresőknek, a legalacsonyabb iskolázottságúaknak is, és segélyen tengődés helyett szakmát tanulhatnak a dolgozni akaró fiatalok.”… Ez eddig jó is lenne, csak nem így lett, ehhez kissé erősebb szervezés, akarat, presszionáló törvények kellettek volna, amit most is javasolunk.

„250 ezer közfoglalkoztatottról beszélünk átlagosan. Köztük egyre több a diplomás, de kétkezi munkát végző ember, és folyamatosan emelkedik a fiatalkorúak száma is, akik kibukva az iskolából egyből a kilátástalanság közmunkának nevezett poklába lépnek be, ahonnan esély sincs a kitörésre. Legfeljebb lefelé. Folyamatosan nő a fiatal, első munkahelyükre belépők száma is a közfoglalkoztatásban. A 25 éves vagy annál fiatalabb közmunkások száma országosan 20,6 ezerről, 32,9 ezerre nőtt 2013 és 2015 között.”

Könyörgöm, ne nőjön a fiatal közmunkások száma ott, ahol munkás kell. Kettő dologra van szükség: megfelelő fizetés, és ha kell, átképzés, mivel akinek egy szakmája van, nem lesz probléma a második sem. (Nekem vagy 5 van.) Míg az országban a bankároknak meg a hivatalnokoknak az égben van a fizetése, aki meg kis szürke egérként, nem haverként dolgozik, az meg örülhet, ha 100 000-et visz haza, akkor ebben az országban semmi jót se várjon senki. Legyen vége a haverozásnak, a kifosztásoknak, jusson tisztességes – nem közmunka – munka és pénz annak, aki dolgozik.

Van pár kellemetlen ötletem azok helyzetének megoldására, akik ma az országban nem dolgoznak, illetve juttatásokat kapnak.

A roma felzárkóztató kormányzati programokat nagyon erős irányítás, ellenőrzés alatt ‒ összedolgozva az általunk javasolt szakkollégiumi képzéssel ‒ úgy kell újra elindítani, hogy azon kötelezően kell részt venni. Lebonyolítása is másként, hathatósabban működjön. Lelkileg is alkalmassá tenni őket, tehát hogy érezzék, hogy ők emberek, és szükség van rájuk is. (Ha igény lenne rá, ebben szívesen segítenék munkával, szervezéssel is.)

A szociális segélyek reformálás, átszervezés alá kerültek, de nem javítottak a helyzeten, nem is csodálkozom, mert ez az egész koncepció rossz. Mit kellene tenni vázlatosan: (szakítva minden régi elképzeléssel) ha valaki kijön az iskolából szakképzettség, iskola befejezése nélkül (a programunkban részletezve van), akkor kötelező jellegű honvédelmi kiképzésre kerül, szakképzéssel kombinálva (szellemi képességeik szerint szelektálva), magát a törvény által kötelezve alá kell vetnie, akár férfi, akár nő, ennek a képzésnek. Innentől a szociális segélyezettek száma is negyedére csökkenne. Viszont ha valakinek lett iskolai végzettsége: érettségije vagy szakmája, önkéntesen akkor is jelentkezhet ezekbe ‒ a talán nevezhetjük így ‒ honvéd/szakkollégiumokba, ahol ők kiképzők, felügyelők, vezetők vagy tisztek lehetnek.

Mindezt úgy kell megszervezni, hogy önfenntartó legyen, mert a résztvevőknek aktívan, munkával kell a szakmát elsajátítani. Használhatóak szellemi képességeiknek megfelelően; akár árok ásására, betanított dolgozóknak vagy jól fizető szakmunkára is. Ez sok munkalehetőséget teremtene, szakmunkásokat, betanított munkásokat adna, több vásárlóerő lenne stb. Csupa haszon.

Nos, az AQUILA tudatában ilyen és ehhez hasonló, országot megmentő tervek vannak. Ingyen adjuk, csak tegyék meg, hogy jobb legyen mindenkinek.

Vargáné Pável Márta
2016.07.07.


Nem kérek és a nevemben ne is kérjen bocsánatot senki attól, aki bűnös életet él

Bárki (!!!) is, hogy jön ehhez. Jézus Krisztus tisztán megmondta, elmondta, mit kíván. A feltétel nélküli követését. Ami a mai sajtóban megjelent az – nekem – nem Krisztus akarata szerint való.
Aki bocsánatot kér a bűnösöktől, maga is az, mert mást tanít, amit Krisztus kért. Lásd a Biblia szavait. Jézus követése; az önmegtagadás: Mt 16,24 Akkor Jézus azt mondta a tanítványainak: Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg önmagát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. 25 Mert aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, aki pedig elveszíti életét énértem, megtalálja azt.
Mi az, hogy homoszexuálisoktól bocsánatot kérünk? Ez teológiai tudatlanság, vagy tudatos megtévesztés. Aki akár hetero, akár homo, de házasság nélkül paráználkodik, az bűnt követ el. Megszegi Isten parancsát. Azt senki nem bántja, akinek homo érzelmei vannak, de megtartóztatja magát, ugyanúgy, mint akinek állandóan szexuálisan forr a vére, de nem teszi meg. De akik parázna életet élnek, azoktól ne kérjen senki a keresztények nevében bocsánatot. Micsoda dolog ez? Jézus Krisztus mindig is azt akarta, hogy úgy éljünk, vegyük el a földről a kezünket, hagyjunk el mindent az ő nevéért és KÖVESSÜK. Tagadjuk meg magunkat, a vágyainkat, a bűneiket, vegyük fel keresztünket. Nem tudom, ebben mi nem érthető? Jézus Krisztus nem azt mondta, hogy essünk egymásnak és mindenki a 10 parancsot be nem tartva azt tegyen, amit ösztöne kíván, és ehhez bólogassunk, sőt kérjünk bocsánatot…! Ezt mondta volna Krisztus? Kérem, követelem, mutassa meg nekem az, aki bocsánatokat kér a bűnös életet élőktől, hol van ez leírva, hogy Isten akarat szerint való? Vagy a keresztények tudtán kívül új kinyilatkozatás történt, ami biztosan nem igaz! Fel vagyok háborodva. Jézus Krisztus önmegtagadást kér!
A jobb érthetőség kedvérét ismét Biblia:
Jézus követésének feltételei: Lk14,25 Nagy népsokaság ment vele, ô pedig hozzájuk fordult, és ezt mondta: 26>> Ha valaki hozzám jön, és nem gyűlöli apját és anyját, feleségét és gyermekeit, fivéreit és nővéreit, sőt még saját életét is, nem lehet az én tanítványom. 27 És aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet az én tanítványom.
Ez is egyértelmű, tiszta beszéd, ami nem egyezik azzal, hogy pártfogoljuk az ellenkező tetteket.
Mi van itt, új egyházat alapítottak, hogy a Jézussal ellentétes dolgokat engednek meg?

Pável Márta
2016.06.28.


Életerős fiatalember kéreget

Szolnokon közvetlen a Lidl Áruház bejárata előtt, egy 20 év körüli, barna bőrű, életerős fiatalember kéregetett. Amúgy sem voltam jó hangulatban, meg éppen előtte olvastam, hogy Miskolcon meg a Balatonnál mennyi betöltetlen munkahely van, még iskolázatlanoknak is. Ez meg pofátlanul itt kéreget. Megkérdeztem tőle: hogy van ehhez képe, miért nem megy el dolgozni? Válaszul cinikusan, torzan vigyorgott, s a baj az, hogy többnyire látom, hogy ki, mit gondol, itt is…! Mondtam neki, leszakadna a pofámról a bőr, ha itt pumpolnám a nyugdíjasokat, meg a kisgyerekeseket, mikor odébb tudna rakni zsákokat is. Ez az élősködő pedig csak szakadatlan vigyorgott a képembe. Csaknem felrobbantam a méregtől. Közben férjem – aki mindig ilyen lelki segítő alkat… – mondta, ha most megkarcolja „hálából” a kocsinkat, arról én tehetek. Na ja, azt szeretném látni, akkor a rendőrségnek dolga lesz, arról tenni fogok! Kifelé annyi változott, hogy cinikusan röhögve 5 méterrel odébb ment.
Emberek, ne adjunk ilyeneknek semmit se, menjenek el dolgozni. Nekik is szabad!

Pável Márta
2016.06.28.


Hol vannak a határainkon átszökő migránsok?

Amiről nagyon hallgat a sajtó, vagy csak én nem tudom? Valami itt nekem nagyon nem kerek.
Mi van azokkal a migránsokkal, akiket elfognak? Hányan vannak az országban? Utána mi van velük? Hol vannak most, és hova lesznek? Ha napi 150-200 emberről van szó, az egy évre levetítve sok embert jelenthet, gondoljunk bele, lehet ez a szám évi 70 000 is. Hol vannak, akiket bevallanak, meg akiket nem? Mi lett velük? Nem hallani semmit a sorsukról. Befogadták vagy kitoloncolták, majd visszajöttek és szabadon kószálnak az országban. Hol vannak? Nagyon egyoldalú a tájékoztatás, persze nem ez az egyetlen ilyen dolog.
Információkat kérünk!

Pável Márta
2016.06.28.


Öregedés, kiszolgáltatottság, szegénység és sok pénz
Egy kis lelki gondolkozás

Aki elmúlt 60 éves, az rájön, nem biztos, hogy megéli a fáinak terméshozását vagy unokáinak esküvőjét, mert az emberi lét hossza ilyen.
Aki befordult a végbe vezető útra, az kezd másképpen nézni, nem olyan dolgokon izgatja magát, mint addig, tudja, a világ e nélkül is elfolyik az idővel.

Napokban kaptam egy magát állandóan hergelő, szeretet nélküli embertől egy levet, ami szerint az orvosoknak kiadták, hogy a 70 év felettieket ne nagyon igyekezzenek vizsgálatokra küldözgetni. Nem tudom rémhír-e, nagyon remélem az, de küldözgetik egymásnak ezeket a leveleket, így mint pártnak reagálnunk kell rá. Ilyet már többször is, és 10 éve is hallottam. Nem tudom mi az igazság, de az biztos, az idősekkel több baj van, többe kerülnek, esik szét a szervezetük stb. Ha a rémhír igaz lenne, perelni kellene, de bizonyítani úgy sem lehet, ha pedig az igazunkat keresve futkosunk az illetékesekhez, nem vezet sehova. A napokban az AQUILA Párttal is előfordult ez a „futkosás”, de olyan elkenésben van részünk, hogy csak pislogunk. Kiderült, mindent meg lehet tenni egy szervezettel is. Nem sok esély lenne a jogorvoslatra ebben az esetben sem, ha igaz lenne, mert letagadnák, és bizonyítottság hiányban elutasítanák.

Mit tehetünk, hogy ne legyünk az orvosoknak kiszolgáltatva?
(Természetesen van sok jó orvos is, én most váltottam és egy szuper emberhez kerültem, akit biztosan nem érdekelne mit javasoltak – ha egyáltalán javasoltak ilyet – neki fentről, mert igazi orvos és azt tenné, amit a lelkiismerete diktál.) Sok mindent megtehetünk, hogy ne legyünk betegek; főleg a tudatunkban, lelkünkben, életvitelünkben tegyünk rendet, akkor máris az 50%-a kiszűrhető annak, amiért orvoshoz kell menni. Reális, eredeti, Istentől kapott céllal akarjunk élni, akkor erőt is kapunk hozzá. Az életre irányuló jó akaratot, a célra nézést nem válthatja ki az orvos, és még sokba is kerülhetne az államnak. (Nyugalom – nem kell morgolódni – én is 60 feletti vagyok.) Ne csak azt higgyék, hogy az orvoson múlik az egészségügy. Nem, elsősorban Önökön múlik, ahogyan a szép öregség is.

Az öregedés lelkisége nagyon variáns. Rendkívül sokféle befolyásoló tényezőtől függ; neveltetés, szociális helyzet, egyéni érzékenység, egészségügyi állapot, családi viszonyok, anyagiak kérdése stb. Ennek több mint a feléről mi is tehetünk. Például, aki fiatal korában csak tékozolt, „nagylábon élt”, nem gyűjtögetett, annak most (ha csak nem örökölt) nincs semmije. Aki nem akart tanulni, annak is kevesebb van, mert nem tudott olyan helyen dolgozni. Aki visszaélt az egészségével; dohány, alkohol, kábítószer, az könnyen megfoghatja a hajléktalan létet is. Nincs szörnyűbb látvány, mint mikor beteg idős emberek utcán kéregetnek.
Látni-e boldog időseket? Keveset, de látni. Nos, itt nem a kínvigyorgó debilekre gondolok, hanem békés, bölcs, idősebb embertársaimra. Jó velük beszélgetni, lenni.

A kiszolgáltatottság erősen megnő az idősek körében, főleg, ha nem tudják ellátni magukat. Az állam törvénybe hozza a gyerekek gondoskodási kötelezettségét, szerintem ez inkább ellenállást fog szülni, mint jót. Akinek a lelkében nincs szeretet, azoknál inkább rossz lesz, bíróságra járhatnak, akik eddig segítették, szerették a szüleiket, azoknak meg ez úgysem számít. Ez az egész csak az idősek lepasszolására volt jó a Kormánynak.

Az idősek szegénysége, avagy gazdagsága
Relatív ez is, mint minden. Van, aki tehetős, de szakadatlan elégedetlen, sír és szegénynek érzi magát. Lehet, hogy szeretetlen, és nincs, akivel beszéljen stb. Van, akinek alig van pénze, de mégis úgy érzi, megvan mindene, még talán a gyerekeit is segíti. Több olyan vidéki embert ismerek, aki szerényen, de megelégedettségben él, háza körül tyúkocskák kapirgálnak, más apró állatokat is tart, földjét művelgeti. Az egyik – és ez sok helyen jellemző – kis idős néninek a legnagyobb gondja, hogy időnként a falubeliek lumpen fele lelopja azt, amiért egész évben dolgozott. Elmondja, hogy a rendőrség nem védi meg, mert szinte a falu egyik fele lerabolja a másikat. Más baja nem lenne ennek a bölcs, békés hölgynek.
Megjegyzem, azokból a falvakból, amikből elmennek az emberek, ilyen és hasonló okok miatt távoznak.

Pável Márta
2016.06.28.


MSZP elnöke

Hát azt hittem, reméltem, hogy van némi új, némi meglepő tartalékuk, amitől újra erőre kaphatnának. A jelöltekből látszott, nem sok van, de az eredményből végképpen kitűnt, nincs új a nap alatt az MSZP-ben. Vannak olyan vélemények, hogy a falvakban már nincsenek MSZP alapszervezetek (igaz, nekünk sincs, de mi talán felfelé törekszünk és nem zuhanni). Látszik, hogy össze-vissza csapódnak, mind a „szövetségben”, mind a véleményekben. Nincs egy stabil, hathatós, győzelemre vivő koncepciójuk, elképzelésük az ország jövőjét illetőleg sem.
Megvallom, sajnálom, mert ha nincs egy jó, logikus, hathatós ellenzék, akkor baj van. A legmarkánsabb eddig ők voltak, de időközben sok hibát elkövettek pl. SZDSZ túlzott befolyása, Gyurcsány szélkakassága stb., ami időről időre megtaszította őket. Az látható volt eddig is, hogy a Parlamentben felszólalásaik, előadott ötleteik többsége indulatoktól, a liberális külső/belső befolyástól terhelt volt, logika nélkül, sokszor szánalmas kiabálással. Ha visszahallgatták volna, mit mondtak az utóbbi 5 évben; minden volt, mint a piacon és annak ellenkezője is. Így még ha nem lenne AQP, akkor is elvetném a támogatásukat, mert komoly ember nem számíthat rájuk.
Nagy igazság, amilyen a nép, olyan a vezetőjük (papságuk, orvosaik, tanárjaik stb.), mert csak olyat tud maga körül kitermelni, amiben felnőtt, amit átélt. Itt a tagság lelkisége ilyet hozott ki.
Őszintén sajnálom, jó lett volna gratulálni, de úgy érzem, most nincs mihez.

Pável Márta
2016.06.28.


2 éves kislány megerőszakolása

Ilyen gyalázatot még a legelvetemültebbek sem tesznek. Tudni akarom, ki nem vigyázott a 2 éves gyerekére, hogy egy ilyen állat a közelébe férkőzhetett? Aki pedig az erőszakot tette, azzal és az összes átkozott perverzzel a legkegyetlenebb módon kellene bánni. Ezek nem emberek, hanem fenevadak, és azokat gond nélkül lelövik. Nem érdemlik meg az emberi bánásmódot. Itt nem ismerek keresztényi irgalmat, az ördögöt Krisztus is belehajtotta megfulladni a tóba.
Elrettentő törvényt kellene alkotni az ilyen esetekre.

Pável Márta
2016.06.28.


Brit kilépés az Unióból, gondolataim…

(Ez a saját véleményem, mivel pártunkban megoszlottak a vélemények, a többség osztja, amit gondolok, de nem mindenki.)

Megvallom, úgy örültem a kilépésük hírének, mint a 3:3 focieredményünknek.

Milyen hatása lesz, jobban járnak-e? Pontosan nem tudom, de úgy gondolom, eleinte lesznek nehézségek, talán betartások stb., de később nagyon is megéri nekik ez a jó húzás. Megértem őket és tisztelem a britek bátorságát, hogy a szabadságukra mondtak igent. Azt gondolom, a magyaroknak nem arról kellene népszavazást tartani, hogy mi mit mutatunk/mondunk meg az Uniónak, meg hogy mondjunk nemet a betelepítésre. Igen, mondjunk nemet mi is az EU-ra!

Miért is? Nem kell sziszegni, meg szemeket forgatni, és az eszemnél is vagyok, csak ki merem mondani, ami hosszú távon nekünk jó lenne.

Aki nemzetállam akar maradni, aki maga akar dönteni a nép sorsa felett, annak ez a lépés logikus. Főleg most, hogy majd többet is kellene befizetni (németeknek stb.), mert a britek pénze kiesik, amiből jó sok fizetést kaptak az EU-s alkalmazottak is. Ez az EU nem az, aminek kellene lennie, aminek indult! Az EU – szerintem – mára egy kényszerítő, meggondolatlan, tehetetlen, inkorrekt, kusza, Európa valódi milyenségét elveszítő, Merkel – USA – meg pár bennfentes által elferdítve, zsarolással vezetett, liberálisok által uralt UNIÓ. Nekünk ilyen nem kell, nem ebbe léptünk be, és nem azokkal a diktátumokkal, amiket ma akarnak.

Ami rossz, ami nem működik rendesen, ott lábbal kell szavazni.

Valóban jó lenne, KELLENE egy MÁSIK, egy olyan szövetség, ahol egységben lenne az erő, együtt mégis szabadon. (Talán a V4-ből kinőhetne valami…!) De senki sem erőltethetne rá a másikra semmit, amit nem akar. Az új szövetség barátságon, közös érdekképviseleten, a keresztény európaiság értékeinek megőrzésén alapulva, s ennek akaratával működhetne. Mindenféle vezetőjét min. 1-2 évente, rotációs rendszerben cserélni kellene, hogy senki ne melegedhessen meg, senki mániája ne okozhasson nagyobb bajt. Ugyanúgy egymás között – de erős külső határvédelemmel – nyitottak lehetnének a belső határok. (Megjegyzem: ez volt nekem szinte az egyedül tetsző dolog ebben az egészben.) Ha új, korrekt szövetséget hozhatnánk mi Európában létre, akkor senki nem dönthet a másik feje felett, hogy saját meggondolatlanul (vagy árulással felérő meggondolatlansággal) behívogató szövegére iszonyú sokan ömöljenek be a migránsok, majd aki nem kell, kiválogatva átadná a többinek, akik nem kérték őket. Kit néznek ezek hülyének? Eddig úgy tűnik, mindenkit. S aki ez ellen fellázad, az tisztelendő. Így igazuk volt a briteknek, jól tették!

Azt nem tudom – habár Orbánnál semmin sem lepődök meg -, miért volt jó neki annyi sok millióért azt a hirdetést feladni a brit sajtóban. Nem tűnik egy függetlenségi harcos stílusának ez a tett. Lehet, hogy ő akar a jó gyerek lenni, vagy a kinti magyarok állását féltette, hátha hazajönnek. Nem tudhatom, de nem volt jó húzás, az biztos, hacsak nem ő akarna az EU új feje lenni (s azzal kezdené, hogy egy másik népnek kéretlenül, a sajtóban ötletet ad, hogy ne lépjenek ki), ez esetben megérteném, különben nem.

Végezetül azt gondolom, most borulnak a dolgok, és ha az EU-ban Merkel és a kis társai zsarnoksága nem múlik, ha további tehetetlenkedés lesz, ha jó ötletek továbbra sincsenek, akkor ez csak a kezdet volt, jelenleg vagy 5 országot tudnék említeni, aki kacérkodik a kilépés gondolatával. Remélem, meg is teszik, meg mi is, azért hogy egy új, egy jobb szövetség jöhessen létre.

Pável Márta
2016.06.25.


Megjelent a TÚLLÉPÉS 3. évfolyamának második száma! Kattintson ide az olvasáshoz!

Közlemény

Keressük egész Magyarországon azokat az embereket, akik (akár 2-3 főtől is) szívesen végighallgatnák nívós zenés, irodalmi műsorunkat, és meghallgatnák, mit tennénk, hogy jobb legyen az országban. Kérjük, jelezzék felénk, és időpont egyeztetés után szívesen elmegyünk Önökhöz.

Lelki tanácsadással és lelki segítséggel is tudunk szolgálni.

Várjuk a leveleiket, telefonjaikat.
aquilapart@aqp.hu, + 36 20 327 4793

A visszaélések elkerülése érdekében a rejtett számokról történő hívásokat nem fogadjuk! Megértésüket köszönjük!

 

Hirdetményünk, felhívásunk!

Kérünk minden intelligens, hívő, vagy Istenre nyitott embert, tagnak csatlakozzon az AQUILA Párthoz!

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni.

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek.

Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.

Várjuk a kedves párttársakat.

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

 

AQUILA Párt /AQP/

Nyilvántartásba vétel ideje: 2013. március 7.
Bejegyzési szám: 14981
Nyilvántartási szám: 01020014981
Adószám:18398933-1-43
Bankszámla-szám: 10918001-00000038-58540003 (UniCredit Bank)
Bp. 1222, Zakariás József u 3.
Elnök: Varga Péter Miklósné

 

Az AQP programja IDE kattintva megtekinthető.

Kérjük, olvassa végig a programot, mert csak így tudja meg, hogy valójában miért is alakultunk meg. Elolvasás után őszinte érdeklődéssel várjuk a kérdéseit, meglátásait, és a véleményét.
Mi Önökkel konzultálni bárhova szívesen elmegyünk, előadhatunk, vitázhatunk, elmondjuk, mit szeretnénk tenni a Hazánkért.

E-mail címeink:
Elnökasszony: varga.marta@aqp.hu
Szervező titkárok (média): media@aqp.hu
Általános információk: info@aqp.hu

Tel.: +36 20 / 327 47 93

A visszaélések elkerülése érdekében a rejtett számokról történő hívásokat nem fogadjuk! Megértésüket köszönjük!

Székhelyünk: 1222 Budapest, Zakariás József utca 3.
Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek 17-21 óráig
Más időpontért előre kell szólni telefonon, és akkor a rendelkezésére állunk.

Kérjük, ismerjen meg és támogasson minket!