Címlap

Népszavazás

Az AQUILA PÁRT véleménye és meglátása szerint:
NEM-mel kell szavazni a bevándorlók betelepítésére.
Okai: Kevesen vagyunk az országban, és ha nagyobb létszámú vegyes népség kerülne be az országunkba, az megosztaná a társadalmat: vallásilag, erkölcsileg, etikailag és nemzetileg. Az egész keresztény kultúránk veszélybe kerülne és a nők egyenjogúsága és biztonsága is, ha jelentős számú embert befogadnánk. Ők nem integrálhatóak, ez már több befogadó országban bebizonyosodott, az agresszió időnként, egy-egy terrorcselekmény kapcsán láthatóan jelen van, így soha nem lehetne tudni, mi és hol készülne ellenünk.
Ez nem bujtogatás, csak józan gondolkodásra való felhívás.
Végezetül az nem keresztényi gondolkodás – hanem meggondolatlan, farizeusi lelkület – ha a magunk vallása, kultúrája ellen olyanokat tartunk a hátunkban, akik ellen kb. 500 évvel ezelőtt harcoltunk, élén az Egyházzal is. A tényeket tekintve azóta sem változott semmi.

 


Keresztavató ünnepségünk
 

 


Mi van, ha a bevándorló nem mohamedán, hanem valamelyik keresztény felekezethez tartozik?

Gondolkodjunk együtt:
Gondolataimat most ebben a cikkben nem az állítólagos, “fogadjunk be mindenkit” szeretet, hanem a racionális gondolkodás vezényli. Ha az előbbi tenné, más lenne, mert internacionalista volna, de nem biztos, hogy hosszútávon bárkinek is jó lenne…

Nagy kérdésnek tűnik előttem, hogy mi van, ha a bevándorló nem mohamedán, hanem valamelyik keresztény felekezethez tartozik, és rövid időn belül ez a helyzet is biztosan előáll.

Van-e jogunk vallások szerint megkülönböztetni embereket?

Normál szinten – véleményem szerint – nincs. Csak akkor van, ha a saját életünket védjük, mert egy vallás kizárólagosságot követel, rabságba taszít, vagy életünket veszi el. Védekezni van jogunk. Mondhatjuk-e a határon a menekülőknek: ha te keresztény vagy bejöhetsz, ha nem az vagy, nem? Nem beszélve arról, hogy képtelenek lennénk az összes bevándorolni vágyó keresztényt ellátni, befogadni, egyszerűen fizikailag lehetetlen lenne 2-3 millió embert foglalkoztatni, szakképzésben részesíteni, étellel, lakással ellátni stb..

Nagy kérdés az is, igazi keresztény-e (meg az is, aki itt él az mennyire keresztény, mennyire van teljesen a másik/negatív oldalon)?

Akkor az is előfordulhat, hogy milliók előtt érdekből divattá lesz a kereszténység – felérhet egy útlevéllel -, közben a bevándorló esetleg lelkileg, hitbelileg az marad ami, és többnyire feltehetően az várható el tőle, ami eddig. Senkit nem lehet megítélni egy órás kihallgatással, mi lakik benne.

Tán gonosz, netán józan lennék? Nem tudom.

De tényleg, mi a tényállás akkor, ha Afrikából, ami pl. jelentős számú kereszténnyel bír (igaz, sokan sajátságosan értelmezik, de ez nem lehet szempont), de attól még terjed az AIDS, és napi rendszerességgel megerőszakolják a nőket az utcán, mondjuk fiatal férfiak munka, megélhetés miatt megindulnak. Menekülnek, nem bujtogatások hatására, hanem a szárazság, az éhínség elől tódulnak Európa felé. Akkor mit tehetünk?

Nem lenne olyan egyértelmű a helyzet a kerítéssel, határaink védelmével. A hazánk földje még a miénk, ha történelmi távlatokban nézzük, mondhatjuk: most a miénk, de iszonyatos nyomás hatására meddig tartható, hogy a miénk, meddig mondhatjuk, főleg ha mi egyre fogyunk, piskótásodunk, virulensségünk, reprodukáló képességünk a zéró felé közelít. Országok pedig keletkeznek, pusztulnak, és a virulensebb szokott győzni.

Ha Afrikából tömegesen indulnak el, azoknak sem egységes a vallásuk, lesznek mohamedánok, keresztények és sok más. Ki válogatja ki? Ki lehet-e, ki szabad-e válogatni az embereket?

Ha mégis, a menekülők – az életükért menekülők – vallása tegyük fel ugyanaz, de más a kultúrája, a civilizáltsági foka. Nekünk, akik kereszténynek valljuk magunkat Isten kiírta-e az országra, hogy a miénk? Nem mondta-e, hogy legyünk irgalmasok és segítsük az éhezőt, nyomorgót. De, ez is volt az egyik mondandója.

Sok kérdés jön elő ennek nyomán is. A hazánkban lévő, mi kultúránkon nevelkedett, vagy ezt nem elfogadott szegényebb rétegeket segítjük, segélyeket kapnak, és az ország egyharmada még mindig nagyon szegény, főleg akik évszázadok óta sem integrálódtak vagy csak részben, ők a romák (cigányok, mindegy minek nevezem, az igazat ne féljünk kimondani, bármilyen liberális szemforgatás is követi).

Ha bejönnek az éhség elől menekülők, akik eleve nem akarnak integrálódni, ez látható, akkor a gazdagok kimenekülnek pénzükkel, (ahogy ma is kimentik az adók elől…) a szegények pedig nem adnak vagy nagyon keveset, mert nincs miből, a középrétegnek némi van, de vagy adna, vagy nem. De ha akik jönnek, olyan erőszakosak, mint látjuk, (igaz, ha keresztények, nem biztos, hogy ilyen ideológia mentén gondolkozva azok lennének vagy talán nem ennyire…), szóval erővel el fogják venni (ahogyan ma is láthatjuk, fosztogatják útjuk mentén a lakosságot) ami kell nekik. Harcok, rablások lesznek.

Megjegyzem, mindez nem magyar, nem csak európai, hanem világjelenség lesz. Csak logikusan végig kellene gondolni, nagy baj lesz. A politikusok a végsőkig egyre kapzsibbak, és míg tehetik, a saját zsebüket tömik, és nem fogják abbahagyni, mert a mohóság végtelen, áldatlan állapotok lesznek.

Kérdés az is, akar-e az a keresztény vallású integrálódni, aki idejön? Akar-e európai lenni vagy nem. A másik kérdés: meg tudja-e tenni, hogy felvegyék ezt az embertelen ritmust. A bejönni szándékozók túlnyomó többsége önkritikát mellőző és abszolút képzetlen ember. Mi ezért az életszínvonalért rabszolga módon, szakadatlan dolgozunk, ők ezt így nem szokták, viszont ebből a még meglévő jólétből, tevés nélkül részesülni akarnak, nem látják be, ennek rögtön vége lesz, összeomlik. Viszont a követelőzés szinte mindegyikben benne van. Napokban láttam egy migránst, aki ki volt akadva: mi az, hogy ők, az afgánok szedjék össze (saját) szemetüket? Én meg azon akadtam ki, hogy ez, hogy lehet kérdés? Akkor voltunk hülyék, mikor bárki is összeszedte helyettük a szemetüket és nem rögtön velük szedették össze, nem vagyunk cselédek. Nos, így jönnek ki a nagy kulturális, erkölcsi és egyéb különbségek: mi az, hogy egyáltalán felmerül a gondolat is bennük, hogy mi szedjük utánuk össze. Ez csak kis dolog, de jellemző, ahogyan az is, hogy egy migráns család – talán Franciaországban – nem fogadott el egy ötszobás kiutalt lakást, mert nagyobbat követelt. Ezek mindennapos dolgok. A mi embereinknek annyi nyugdíj sem jut, hogy megéljenek, a migráns háromszor-négyszer annyit akarna munka nélkül megkapni.

Kérdezem, melyik társadalom bírná ezt el? Ja, hogy ott van Soros úr ötlete: vegyünk fel kölcsönöket (gondolom, az ő bandájának a bankjaiktól), adósítsuk el magunkat, ami teljesen és abszolút baromság lenne. Miért nem azt javasolják, most rögtön kollektívan szúrjuk le magunkat. Egyenlő lenne a javaslatukkal. Ha pedig nem adunk a betódulóknak, akkor olyan irgalmatlan feszültség lenne, ami előbb-utóbb harcokat provokálna.

Látható volt, hogy ez lesz.

Más lehetőség nincs, mint ott helyben kell megoldani a bevándorolni kényszerülők életét. Ez nem új, eddig szinte mindenki, a sekélyesebb gondolkodó is eljut. Csak azt kérdezem, ha ez probléma kb. 50 éve vagy még régebben látszódott, hogy előjön, s míg a nyakunkon nem voltak, senki nem tett semmit, miért nem? Akik kirabolták, megbombázták ezeket az országokat, rögtön miért nem kompenzálták anyagilag, erkölcsileg, hogy ne épüljenek le ilyen mélységig? Igaz, mára már közbeszólt az időjárás változása is, ami vagy ciklikus, vagy mi tehetünk róla, ez még kérdéses. De hogy változik, megszokotthoz képest borul az időjárás, az biztos, így embereknek nem lesz élhető területük. Tehát sokan, ha akarnának, se tudnának otthon maradni, ahol eddig nyomorogva megéltek, viszont az élethez minden embernek joga van. Ez nem függhet semmitől sem, de nem másik ember élete, megélhetése árán. A tenger/óceán által elfoglalt területekről feljebb kellene menniük, persze ha mögöttük nem sivatag van. Rengeteg probléma vár megoldásra.

Segíteni rögtön lehetne: Pl. ki kellene kísérletezni, tengervízből olcsón, tömegesen édesvíz előállítását, hogy mindenkinek elérhető legyen. Vagy olyan növényeket telepíteni, ami adott sivatagi, vagy rossz körülmények ellenére is termést, megélhetést adna. Tenni kell. Ahhoz nincs jogunk, hogy karba tett kézzel üljünk és siránkozzunk. Ez a halál lenne.

Tenni kell, hogy megmentsük azokat, akik most éhhalál küszöbén vannak, vagy rövidesen lesznek.

A magyarok részéről azt látom sürgős tennivalónak, hogy fel kellene tölteni az országunkat (nekünk, előre meghatározott módon, míg nem késő!), tanulni, integrálódni vágyó, fiatal szakemberekkel, akik adott esetben segítik az ország védelmét is. Sok embert kellene behívogatni olyan területekről, ahol csak szenvednek, de keresztények vagy legalábbis rokonszenveznek a keresztény kultúrával. Ilyenek lehetnek a világ más részein élő magyarok. Nyugati országok kb. ilyet képzeltek el, csak a korrektséget teljesen mellőzték. Pl. a mi fizetéseinket művileg alacsonyan tartották, és mivel keresztény kultúrával bírunk, nem vagyunk veszélyesek, így a mi szakembereink kifelé szivattyúzhatóak lehetnek a több bér miatt. De a nyugat pótolni szerette volna a szaporulat és a munkaerő hiányát másként is, ami mára bebizonyosodott, nem megy, így Merkel csak az idő kerekével van most hadba… (állítása szerint, ha visszaforgathatná, másként tenne…) Elképzelése láthatóan kivitelezhetetlen lett! Felelőtlenül felcukkolták, ígérgettek, behívták őket, lásd Merkel, majd akiket kiválogattak, maradhatnak, a többi menjen más országba. Na, így nem lehet, ez nem elfogadható.

Nekünk ahhoz már nagyon kevés az idő, hogy szülésekkel növeljük az ország népességét.

Javaslatom, ami kb. 2-5 év alatt megvalósulhatna: Ha mi tettünk a jelenlegi életminőségünkért, akkor a menekülni, bevándorolni szándékozók is mutassanak akaratot a tevésre az életükért. Így azokon a területeken ahol várhatóan olyan körülmények lesznek, hogy veszélyeztetett helyek alakulnak ki, ahonnan az elvándorlás várhatóan még nagyobb lesz, kampánnyal, felvilágosító munkával kell elkezdeni a segítséget. Minél előbb és nagy kapacitással toborozzunk, és ezt anyagilag támogassuk, a kivitelezésnél is dolgozzunk. Helyben olyan embereket kell összegyűjteni, akik jogosan el akarnak jönni, viszont a befogadásuk feltétele lenne, hogy ott helyben általunk működtetett, és a mi elvárásainknak megfelelő képzést adó iskola elvégzésére képesek és ezt akarják. Ha a szakképzés elvégzésével egyidejűleg, a magyar nyelvet tanulják, kultúránkat, szokásainkat, történelmünket megismerik, az integrálódási hajlam megvan bennük és sikeres vizsgát tesznek, jöhetnek. Előbb két év próbaidő ideiglenes itt tartózkodással, és ha minden rendben, akkor véglegesíthetőek lennének. Nekem ez korrekt megoldás lenne. Mi is sokat fektetnénk ebbe a projektbe, más országok is megtehetnék ugyanezt. Viszont, ha mégse költözne át az illető, nem baj, de otthonában már sokkal nagyobb eséllyel tudna dolgozni. Ez a javaslatom olyan, mint az ókori romanizálás, csak helyben és megelőző jelleggel.

Több megoldási javaslatom a következő cikkemben.

Pável Márta
2016.09.22.


Rövid reakciók a friss hírekre, történésekre

1.
Gyermeket szexre kényszerítettek

A hír, bárcsak téves hír lenne, de nem az. „Borzalom: szexet követeltek 9-10 éves gyerekektől egy magyar nevelőotthonban Legalább 15 lányról tudni.”
Megvallom annyira gyenge, érzékeny lelkem van, hogy ekkora mocskot nem bírok elolvasni és nem is akarom elképzelni. Tudom, általában mi megy a nevelőotthonokban (Ugyanis egyszer, vagy 30 éve…, jelentkeztem nevelőtanárnak. Ismerkedés után közölték velem, nem jól kezdek, nem lehet velük kedvesen elbeszélgetni, mert még megszeretnek és akkor mi lesz a többi nevelővel. Ezzel nekem mindent elmondtak…) Mégis csak reménykedtem, hogy ilyen esetek, mint a pedofília, prostitúcióra kényszerítés nincs, holott nagyon esélyes volt, hogy van és biztos vagyok benne, hogy még több helyen is fellelhető lehetne, ha jól kivizsgálnák. Részemről sajnálom, hogy nincs halálbüntetés, ezeket rögtön kivenném a társdalomból, malomkövet kötnék a nyakukba és irány a Duna, vagy minimum életfogytiglanit adatnék a leghírhedtebb, legkegyetlenebb rabtársak között.

2.
Magyarország és Ferenc Pápa

„Magyarországon egyetlen keresztényt üldöznek, a pápát – mondta Vágó István.”
Vágó István, a nagy szkeptikus – aki szerintem, ebből megélő (nekem) senki, és akkor még finom voltam…– már ezzel is (többedszerre) bemutatta szellemi képességeit, így az 50 „bezsúfolt” ember előtt elmondja kiforgatott, valóságtól eltérő eszméit, ezen már nem is csodálkozom. Ilyen a liberális, baloldali szószóló, ezt jól meg kellene mindenkinek jegyezni mielőtt bármikor is rájuk szavazna. Igaz, a szkepticizmusból, a szellemi zártságból, a butaságból és elvakultságból is meg lehet élni (megtalálta a be nem töltött rést, mert erre kevesen vállalkoznának, hogy így leírják magukat), íme ő egy jó példa rá.
Jellemző a címmondata is, ami eleve nem igaz! Magyarországon senki nem üldözi a Római Pápát! Maximum nem értünk egyet vele, de az nem üldözést jelent. Az üldözés az, amit a bandája tesz, a spirituálisan nyitott, mást megélt, másként gondolkozó emberekkel. (Mára úgy átalakult a liberális réteg, hogy semmiféle más véleményt nem visel el, csak a magáét.) Nagyon szomorú, hogy elég sok katolikussal szemben a liberálisok rajonganak a Pápáért. Ezen mindenkinek el kellene gondolkozni, de legfőképpen a Pápának! Ferenc pápa mond amit akar, és a hívő (az Egyház által meghatározott kötelező elfogadáson kívül) azt gondol s mond, amit akar. Ha a hívő „konzervatív” és ragaszkodik a belévert dogmákhoz, a liturgiához akkor tegye! Ha ennek hangot is ad, tegye. De ez NEM egyenlő a Pápa üldözésével. Többségünk azt várná, hogy a Pápától olyat halljon, ami nem megosztó a keresztények körében, hanem összetartó.
Nekem kissé aggasztó, amit napokban olvastam:
SOROS úr adománya: „… Ennek érdekében a 650 ezer dollárt a PICO, illetve a Faith in Public Life (Hit a Közéletben) nevű baloldali, liberális katolikus szervezeteknek adták, hogy karolják fel mindazon témákat – elsősorban a társadalmi igazságosság, a nagy jövedelemkülönbségek ügyét –, amelyeket Hillary Clinton is magáévá tesz a kampányában.”
Kapcsolódó dokumentum: https://s3.amazonaws.com/lifesite/opportunities-fund-memo.pdf

Vágó Úr, mi nem üldözzük a Pápát és még Önt sem, csak mindenkit arra kérünk, hogy építsen, és ne romboljon, ne osszon meg, hanem erősítse és maradjon meg Krisztus igaz békéjében.
„Egy aknamezőn járunk, és ez egy harc kezdetét jelenti, amely egészen addig fog tartani, amíg vissza nem térünk az eredeti állapothoz. A legfontosabb az egyház lelkipásztorainak egysége”– mondta Gerald Murray atya, egy nagyszámú, New-York-i gyülekezet vezetője.”
Ismétlem, senki nem üldözi a római Ferenc Pápát, de azt elvárjuk, hogy olyan legyen, aki igazi atyja az Egyháznak, hogy ne liberálisok dicsőítsék és tapsoljanak neki, hanem a 2000 éves dogmatikus, liturgián felnövekedett komoly hívők.
De ezt Vágó úr, Önnek hiába is mondom, és kevesen fogják megérteni mondataim mélységét.

3.
UNICEF és menekült gyerekek

„Ilyen embertelen körülmények miatt nőtt az elmúlt 4 évben 13,9 millióval a menekültek száma, és ez az oka annak is, hogy immáron összesen 60 millió menekült van világszerte. A menekültek fele pedig gyerek, akiken ha nem segítünk, örökre elveszíthetik fiatalságukat és jövőjüket.”
Nos, más számítások szerint nem fele (sokszor terhes nőkkel együtt 30% a menekült gyerek és a nő). Mindegy, ez is nagy szám, de ha jól belegondolunk, nem egyszerű ez a helyzet sem.
Abban mindenki biztos lehet, hogy ebből a migráns ügyből hosszútávon mi sem tudunk kimaradni és nem érintett lenni. Akkor viszont jó előre őszintén, okosan kellene gondolkozni, mit tegyünk, mert a mi országunk egy szép, vízben gazdag, jó éghajlatú vonzó terület. Ugyanakkor, egy egyre csökkenő lélekszámú ország nem tud oázisként létezni és nem tudja magát megvédeni az eleinte „gyengéd” erőszak, majd a harcos betörés ellen.
A gyerekek befogadása tetszetős, humánus és karitatív lenne. Nagyon fájdalmas a lebombázott területeken bolyongó, koszos, éhes árva gyerekeket látni. Mi eddig is sokat befogadtunk és már csaknem mind meg is szöktek! Hova lettek? Mivel lehetne őket itt tartani? Kell-e őket itt tartani?
Nagyon sok kérdés van, és még több hátulütője lenne ennek az egésznek.
Mi a célunk? Durván csak párat említenék: hogy országunkban ne alakuljon ki második kultúrájú, szokású párhuzamos társadalom, s integrálható legyen az, aki mégis idekerül, valamint megmaradjon a európai kultúránk, erkölcsünk, hitünk.
Kérdéseim:
Hány éves gyerekekről beszélünk? Az UNICEF erről nem írt.
Migránsok között pl. a 10 éves – a mi fogalmaink szerint gyerek – már lehet katonailag valamennyire kiképzett, ideológiailag erősen fertőzött, nézzük csak meg a híreket. Ha kisebb a gyermek, mondjuk pár éves, – felmerül a jogos kérdés – mi lehetett a szüleivel, lemondanak-e róla, vagy utána özönlenek-e? Az világos, hogy velük együtt nem lehet befogadni – ez olyan lenne, mint a trójai faló… – mi kevesen vagyunk, ők meg túl sokan. (Értsük meg egymást. Egy példával élve: van egy 5 szobás szuper lakásom, majd valami módón kényszerből vagy önként, be kell fogadnom egy 14 fős migráns családot. Kérdés, mi lenne ott 2 hónap múlva? Magunk menekülhetnénk! Ez lenne országos méretben is, ha most nem vagyunk észnél!) Mennyi éves lehessen az a kor, amikor még nem hatott rá a kultúrája, a szokásai stb. Tudjuk a nevelés sem egy varázsszer, főleg olyan kezekben, ami még ront is, mint a nevelőotthonok rémtetteit elkövetőknél. A menekült/migráns árvákat bezsúfolva állami nevelőotthonokba (persze csak ha árvák) nem nevelnek-e belőlük a szeretet, megértés, egyéni bánásmód hiányában jó sok deviáns embert? Kell-e ez nekünk, bírunk-e ezzel a problémával? Megoldottuk-e hazánk cigány lakosságának ilyenfajta baját? Nem! Akkor? Engedhetjük-e? Még a magunk berkein belül sem tudunk időben lecsapni a gyermeket erőszakolókkal szemben, pedig aki ezt elnézte, azt is melléjük kellene zárni.
Ismétlem: ha kiskorú, ebben a tekintetben meddig vesszük annak (?), hogy került ide, nem kellene-e attól félni, hogy hirtelen egy népes család csapódik mellé, akár rokonai akár nem, mivel irataik nem hitelesek, így bárki bármit mondhat…?
A másik nagy kérdés az lenne, milyen vallásúnak neveljük őket, pl. kereszténynek, ha mohamedánnak indították, mohamedánnak nem tudjuk, és jobb, önvédelem szempontjából is praktikusabb lenne el sem kezdeni. Akkor ezzel is mi van?
Az is nagy kérdés mi az erősebb, a genetika, a nevelés, vagy az amit addig látott, mennyire határozza meg. Mi lenne belőlük? Ki tudnánk-e nevelni pl. ezt a fajta viselkedést, igénytelenséget? (amit a képen láthatnak…)

Kép forrása: mno.hu
Vagy a nők semmibevételét, mert kiskorától ezt itta be a környzetéből, az apjától stb.
Sok bizonytalanság, sok gyötrődés. Segíteni kellene a gyermekeken, de első gond HOGYAN? Nem hinném, hogy gyors megoldás lenne, hacsak nem az, hogy az OTTHONI, az EREDETI KÖRÜLMÉNYEKET KELLENE MINDENÁRON ÚGY MEGTARTANI VAGY VISSZARENDEZNI, HOGY NE KELLJEN MENEKÜLNIÜK. EBBEN LÁTOM AZ EGYETLEN JÓ MEGOLDÁST!

Elgondolkozásra, amikor a bumeráng visszatér…
Tudjuk jó és rossz is van az emberekben

Mindenki azt szeretné, hogy hozzá korrektek, jók legyenek.
Kérdés, belenéztek-e magukba, milyen módón viselkednek Önök a többi emberrel. Általában azt mondják, amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Ezt a nagy igazságot nem akarják meglátni, inkább igazságtalanul szenvedőnek tartják magukat az emberek.
Nagy vonalakban nézzünk a földünkön körbe: Ha profitért, területfoglalásért, kizsákmányolhatóságért, amit főként Európa, USA stb. tett az afrikai, ázsiai, dél-amerikai országokkal pl. 200 éven belül nem nyomorodtak volna le. Ezeket a szegényebb országokat nem kizsákmányolni, megbombázni, politikai (bel)harcokat gerjeszteni, stb. hanem fejleszteni kellett volna. Ha segítettek volna rajtuk, ma nem akarnák éhezés, nyomor miatt elmenni, ellepni a világot. Az lenne-e, ami mára lett? NEM. Ellenben az általuk okozta hibát, mohóságot, most olyanok nyakába is szeretnék varrni, akiknek egy gyarmatuk sem volt.
Jó és rossz. Melyik nyer az nagy kérdés. Vívunk magunkkal és a bennünk lévő feszültségeket, bizonytalanságot, a belső lelki, erkölcsi rendezetlenségeket kivetítjük a környezetünkre is. Egyénenként is baj van, hiszen ebből áll össze a nagy egész…! Mindenki szeretné a jót megélni, biztonságban lenni, de érte szinte semmit sem tesz. A lélek, a gondolat, az akarat van előbb, majd a jobb lét, a korrekt világ innen indul, nekünk magunkban, a fejünkben kellene érte tenni. Ez lenne az első lépés.
Helyette engedik magukat megzavarni, kósza ideológiákkal, a hazugságok meghallgatásával. Befolyásolás megy minden szinten, érdekhalmazok húzódnak, s e mögött főként jól megfizetett hazudozók vannak.
Kérem, gondolkozzanak, nekünk az AQUILA-nak sem pénzünk, sem hatalmunk nincs. Ami van, amitől boldogok vagyunk, az Istentől van, és nekünk teljesen elég. SOLO DIOS BASTA (=„Isten egyedül elég”) mondja Avilai Szent Teréz anyánk. Szeretjük a hazánkat, az embereket, és védeni akarjuk az életünket. Nem lenne jobb Önöknek is ezen az oldalon állni?

Vargáné Pável Márta AQP elnök
2016.09.10.


Burkini, bikini, vagy szabadság adása
Elburjánzik a félelem?

Megvallom, gyötrődtem egy kicsit, hogy megírjam-e ezt a cikket, de ma reggel láttam az alábbi címet, így mégis írnom kell.
Forrás: mno.hu
„Burkini-ellenhatás: Izrael a bikinit tiltaná a tévében
Törökországban hidzsábot viselhetnek a rendőrnők, Izraelben megmondanák, mit hordhat egy énekesnő, míg Indiában azt ajánlják a turistáknak, inkább ne vegyenek fel szoknyát – és ez csak a vasárnap mérlege. Ellentétes tendenciákat látunk Nyugaton és Keleten, ahol előretör a vallásos jobboldal.
… harminc franciaországi településen is megtiltották a muszlim nőknek az egész testet fedő burkini viselését…. Indiában nem ajánlják a rövid szoknyát…
közben a hidzsábos nőknek ezt vetette a szemére: „a terroristák muszlimok, és minden muszlim terrorista”. A férfi vasárnap végül bocsánatot kért tettéért, állítása szerint a burkini-vita miatt vesztette el a fejét.”

Ennyit az idézetekből és az utolsó sor a leglényegesebb, hogy a „burkini-vita miatt vesztette el a fejét”. Nos, magam ettől a fejvesztéstől félek legjobban. Az ISIS tudva és akarva elérte, hogy Európában a többség féljen, és ennek nyomán az eredeti elveivel ellentétes rendelkezéseket hozzon. A félelem a legkülönbözőbb reakciókat szüli, olyanokat is, amik a józan ésszel ellentétesek.

Hova vezet ez, ha minden ország valamit betilt, akkor hova lesz a sokat emlegetett sokszínűség, szabadság (nem szabadosság).

Lassan úgy fogunk járni, mint Hofi Géza mondta: már az is baj, ha valakin van, vagy nincs füstszűrős sapka. Nagy igazság, eljuthatunk oda, hogy mindenkit mindenben korlátozhatunk, és ha nem tartja be, üldözendő lesz. Lassan elérjük, hogy üldözik azt, aki apáca ruhában van, vagy a vidéki fejkendős néniket, vagy szerzeteseket, mert földig érő ruhájuk van, vagy akik kirakják a mellüket, vagy akiknek térden felül ér a ruhája stb.

Az igaz, lényegesen elősegítené a népek egymás mellett élését: a jó érzés, a kulturált, intelligens viselkedés. (A nép sajnos nem ilyen, pont ezért lehet felhergelni is, így akár háborúk indulhatnak …) Máshova elmenő emberektől elvárható, hogy másik országban annak a szokásait kövessék (pl. Meteoráknál ránk adnak egy szoknyát).

A betelepülni vágyó migránsokra nézve kötelező lenne az adott ország szokásait követni, tiszteletben tartani, helyette mik történnek; követelőznek, elvárasaik vannak pl. a franciáknál a hatásukra már rég levették a kereszteket az iskolákban, ami iszonyú nagy hiba volt, nagyfokú gyengeséget is üzen az adott társadalomról, hogy nem áll ki az értékei mellett. Így itt történt az első nagy hiba közvetlen az után, hogy beengedték őket. Tudomásul kellene venni, nem a farka csóválja a kutyát. Az AQUILA szerint, ha pl. egy iskolába 80%-ban mohamedánok járnak, akkor legyen kitéve az ő szimbólumrendszerük IS, de ha csak 20-30%-ban, akkor maradjon az eredeti kultúrának megfelelő keresztény szimbólumok sokasága. Ők jöttek ide, nem mi oda, mi ott nem mernénk leveretni az ő szimbólumaikat a falról. Ha mi ezt megtesszük, az nagyon rossz üzenet: Európa ideológiájáról, erejéről, hitéről, kultúrájának fontosságáról, összességében gyengeségéről ÁRULKODIK.

Szerintem, ha egy nőnek az arca kilátszik, többnyire azonosítható (mondjuk kb. 60%-ban…), ha nem egy tangában megy, ha ízlésesen öltözik vagy akár kihívóan, mert ő ilyen, de van rajta ruha, az nem kifogásolható, tolerálni kell, mert ez nagyon messze vezet, minden behatárolása, üldözése nagyon veszélyes is lehet. Higgyük el, nagyon rossz véggel jár egy társdalomra az ilyen viselkedés. Volt már erre példa a történelemben.

Amit törvénnyel szabályozni kell, európai országban olyan viselet sehol se lehessen – a közbiztonságunk miatt, mert ezt már eljátszották, nem tudnak bízni egymásban az emberek, némileg joggal…– ahol csak az illető szeme vagy az sem látszik ki! Ilyen burok alatt lehet egy férfi is, akár fegyverrel, s mivel bizalmunk már nincs, ennek ez a finom jogi következménye kell, hogy legyen.

Az AQUILA szerint senkit nem korlátozhatunk; sem hite, sem öltözete, sem elvei, sem származása, sem bőrszíne, semmi miatt, ha az nem ütközik a széles társadalmi normákba, és nem lesz veszélyes a környezetére. Viszont, hogy ez működjön, a széles néprétegeket kell megfelelő kulturális, humánus szintre felhozni. Gyűlölködő, bunkó, perverz, egymást kizsákmányoló emberek között nem működik a tolerancia sem.

Mi nem vagyunk liberálisak, de szeretettel toleránsak vagyunk, abban is a normális mértékig; ami jelenti mások sokszínű életvitelének megélését, ha ezzel nem zavarja mások nyugalmát, nem veszélyezteti mások éltét.

Az AQUILA-nak legfontosabb a szabad akarat és a lelki-testi SZABADSÁG megadása, megértetése.

Vargáné Pável Márta
2016.09.01.


BAYER és a Magyar Érdemrend lovagkeresztje

  1. Véleményünk: nem adtunk volna Bayernek semmiféle kitüntetést.
    Okai: polgárpukkasztásra nincs szükség. Olyan egyénnel nem hergelném a népet – még ha alapító tagja is a FIDESZ-nek –, aki időnként obszcén, túlzó, szélsőséges, és összességében a stílusa is sok kívánnivalót hagy maga után. Mindent meg lehet írni, az igazságot is, de nem mindegy, hogy hogyan.1 Ha mélyen belegondolok, hogy miket ír meg, azzal időnként – számomra – egyet lehet érteni, de nem a stílussal. Aki ír, annak moderálni is kell magát, előbb lehűteni az indulatait2, azután írni a publikumnak.
  2. Minden állami kitüntetésre (90%-ban így van) jellemző, hogy a fennálló pártos rendszerű állami vezetés annak adja, aki őket jelenleg támogatja, aki nekik kedves, így „hálából” kitüntetést ad. Most, ha egy ilyen kitüntetési forma csaknem 20 éve van, ez idő alatt többféle párt is volt hatalmi pozícióban, és mindig a saját kedvenceiknek osztogatták a plecsniket, akkor miért csodálkozunk azon, hogy eddig is mindenféle népség kapott, így nem értem miért van az, hogy most többen visszaadják.

(Érthetetlen, ha ismerik a kitüntetési menet jellemzőit3, akkor mikor anno átvették, akkor is gondolhatták, hogy a kerék forog, és egyszer a liberálisok kapnak, egyszer a jobboldaliak stb. Erre mindenkinek számítania kell, aki elfogadja.4) Az eddigi kitüntettetnek számítaniuk kellett arra, hogy ez nem személyre szabott, így ez a variáció is előfordulhat, hogy egy különösen megosztó, szavaival, elveivel sokakat kiborító személy kapja ugyanazt a plecsnit.

Ennek ellenére – ismétlem –, véleményünk szerint, nem kellett volna Bayer Zsolt írót, újságírót, szerkesztőt, a Magyar Hírlap munkatársát kitüntetni.

Még akkor sem, ha szókimondásával, keresetlen stílusával sokan megkönnyebbülést éreznek, hogy valaki helyettük, így megírta. Valahol az udvari bohóc is ilyen leeresztő csap szerepét játszhatta. Ide csatolok egy hozzászólást:
Libidó 2016.08.24. 21:53:03 “…onthatja a szennyet a másként gondolkodókra
Úgy látszik, ezek a másként gondolkodók mindig máshol vannak. Emlékszem, amikor Sztojka leszúrta a kézilabdás srácot, épp egy reptéren voltam. Mindenki ugyanazokat mondta és fogalmazta meg, mint Bayer a cikkeiben.
Az olaszliszkai gyilkosságról a munkahelyemen értesültünk. Bayer nélkül is mindenki ugyanazokat a gondolatokat osztotta meg a másikkal, amit ő később leirt.”

Az is nevetséges, hogy a baloldali liberális személyek minden alkalomra rácsapva, mint véres kardot végighurcolva non-stop cirkuszolnak. De az is igaz, hogy sajátosan magyar viselkedéssel – mert fő a szeretet…– ezt minden hatalmon lévő párttal szemben, minden ellenzék eddig is így tette. Senkinek sem az ország jobbá tételén forog az agya, hanem a hatalom megszerzésén vagy megtartásán (ezzel megszerezhető pénzeken), ennek érdekében megy minden. Nincs béke, nincs nyugalom, nincs egy komplett, kulturált tárgyalási javaslattétel, nem is lehet, egyik fél sem úgy viselkedik. Ezek a mai politikusok a mi szemünkben egy nemzeti katasztrófával érnek fel. Az AQP nem ilyet tenne. Nekem az a véleményem, mindkét oldal megteszi a maga kis játékait, cirkuszait, miközben a nép meg le van írva, csak szavazni kellenek, és utána butaságuk, megtéveszthetőségük miatt is nagyon sokan nyomorognak.

A magyarországi rendjelek, kitüntetések, dísz- és emlékjelvények viselési sorrendje (2013. évben) szerint ez a lovagkereszt a 6. helyen áll, tehát nem is a legrangosabbak közé tartozik.

Idézetek a netről:
1.: „Bayer Zsóti, a magát még mindig újságírónak gondoló véglény. Na nem ő az egyetlen aki Orbán Viktor személyes szimpátiája miatt kapott magas állami kitüntetést, de most végre neki is hozott valamit a miniszterelnöki barátság. Büszke is rá nagyon, ahogy a párttagkönyve ötös számára is… Zsóti azonban pont a köz ellen dolgozik a saját beszűkült, zavaros nézeteivel… nem is hajlandó kiemelni a fejét a valóság talajának magasságába, jó neki az a szellemi sötétség ahol nyugodtan onthatja a szennyet a másként gondolkodókra….„
2.: „Bayer Zsolt magyar újságíró, publicista kitüntetése komoly politikai vihart keltett, amelynek során számos korábbi, állami kitüntetett (ezen kitüntetésen kívül a Magyar Érdemrend tisztikeresztje, a Magyar Érdemrend középkeresztje, illetve a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetéssel rendelkezők közül) visszaadta a kitüntetését, okként megjelölve és visszautasítva, az ugyanezzel a kitüntetéssel elismert Bayer Zsolt publicista – sokak szerint szélsőséges – szellemiségét, munkásságát.”

Eddig az idézet az újságokból. Persze attól függ, melyik oldal birtokában van az adott sajtó, kiadói termék, olyan idézeteket közölhetnék, amelyek egymásnak is teljesen ellentmondanak. Ebből egy sort kiemelnék, „…nem is hajlandó kiemelni a fejét a valóság talajának magasságába…” és ezzel vitatkoznék is.

Önök szerint ki áll a valóság talaján?

Az, aki félresöpri a tényeket: pl. a cigányság körüli teljes helyzetet letagadja, s meg sem oldja, a bevándorlás igaz tétét, következményeit nem közli, csak azt, amit a liberális sajtó megenged? Vagy egyik és másik oldal állandó korrupciós tetteit eltakargatják. Ez a valóság talaja Önöknek? Ez is hazugság. A szegregáció, hogy működik, ez is egy nagy szemforgató hazugság, nem valóság. Nézzük meg sok gazdag, tehetős politikus magániskolába jártja a gyermekét akár tehetséges, akár nem. De harsog, hogy másik ember, aki ugyan alig él meg annyira szegény, de tehetséges a gyereke járjon egy olyan osztályba, ahol visszaépül! Ez lenne Önöknek a valóság talaja?

Lehet, hogy aki ki meri mondani azt, amiről Önök – valami jó kis okból – tudatosan hallgatnak az szélsőséges? Nem állítom, hogy Bayer nem elfogult, – mert szerintem is az –, de aki a megközelítő igazat közli, arról mindig harsogni is gyűlölködve fog a baloldal. Pont ez a politika juttatta el a cigányságot eddig a szegénységi fokig. Ez juttatta el a gyermekeket a jelenlegi neveletlenségi, nihil szintig Ez az oka az általános lelki kiürülésnek és a modern társadalom csődjének, elviselhetetlenségnek, amit fokozott italozással, kábítószerezéssel „oldanak” meg.

Ébresztő, ne hazudozzunk egymásnak, meg magunknak sem!

  1. Köztudott, a stílus maga az ember.
  2. Magam ezzel egy napot várok, majd újraolvasom mit írtam…
  3. S itt nem IQ minimumon lévő egyénekről van szó…
  4. Megjegyzem: részemről nem szeretném, hogy engem bárki más is kitüntessen, mint Isten.

Aranyszínű, három méter magas kereszt állítása az Alföldön

2016. augusztus 20-án 12 órakor került sor annak a 3 méter magas, aranyszínű vasbeton keresztnek az avatására, melyet Tószegen az Avilai Szent Teréz nevére keresztelt magánkápolna elé emelt az AQUILA közössége. A közösség havi magazinjában megismerhetjük a kereszt történetét, melyet a tagok maguk építettek egy speciális zsaluzási módszerrel: „Miért építettünk keresztet? AQUILA csoportunk elmélkedő imát folytat és Avilában, A.Sz.Teréz születésének 500. évfordulóján kaptuk elmélkedésben ezt a parancsot, hogy szinte az ország közepére tegyük Isten dicsőségére ezt a Krisztus által mutatott formájú keresztet. Mi ennek engedelmeskedve elkészítettük.”

Miért is egyedi ez a kereszt? A kereszt vízszintes szárairól mintha egy vékony lepel hullana alá, sejtetve a távozó Krisztus köztünk maradását. A magas és szilárd, mégis könnyedséget sugárzó aranyszínben ragyogó kereszt azt sugallja, hogy egyszer mi is így távozunk, az anyagi világ lehullik rólunk, de azt is érezzük, hogy addig is a keresztre feszített Úr itt van velünk, jelenléte elkísér. A kör alakú, szintén különleges kis templomba lépve hasonló aranyszínű oszlopot látunk: ez a templom közepén 9 méter magasra nyúló oszlop, mely az átlátszó tetőn az égre vezeti a tekintetet, ahol kitárt karú Krisztus áll.

A kereszt ünnepélyes átadása színvonalas műsorral várta a megjelenteket: Dr. Csák József az Operaház énekese adott elő az alkalomhoz illő darabokat Hegedüs Valér zongoraművész kíséretével. A közösséghez tartozó tizenéves gyermekek szívhez szólóan szavalták el Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét. A mai korra jellemző kivándorlással szemben harsogva hangzott el a fiataloktól a vers visszatérő sora:”itthon maradok”. Varga Péterné Márta, az AQUILA Párt elnöke és a közösség vezetője az ünnepély során így emelte ki a keresztállítás jelentőségét: „Nézzünk a most Istennek adott keresztre, milyen gyönyörű, milyen mély értelmet hordoz. MÁS országokban ledózerolják a templomokat, mi pedig építünk. Jézus szobra is Benelux ország egyikéből való, ahol lebontották fölüle a templomot, most itt van, ebben a mi büszkeségünkben, a legnagyobb szeretetben és megbecsülésben.” A közösség az ünnepségen megjelent helybeliek megbecsülését is tapasztalhatta, akiket nagy örömmel látott vendégül és vár továbbra is nagy szeretettel.

A kereszt bármikor, a kis templom a megragadó tekintetű Jézus szoborral pedig egyeztetéssel (az info@aqp.hu e-mail címen) megtekinthető. Aki Isten közelségére vágyik, annak számára igazi lelki elmélyülés helye ez, az Alföld gyöngyszeme.


Megjelent a TÚLLÉPÉS 3. évfolyamának harmadik száma! Kattintson ide az olvasáshoz!

Legújabb magazinunkat ide kattintva érheti el.

Közlemény

Keressük egész Magyarországon azokat az embereket, akik (akár 2-3 főtől is) szívesen végighallgatnák nívós zenés, irodalmi műsorunkat, és meghallgatnák, mit tennénk, hogy jobb legyen az országban. Kérjük, jelezzék felénk, és időpont egyeztetés után szívesen elmegyünk Önökhöz.

Lelki tanácsadással és lelki segítséggel is tudunk szolgálni.

Várjuk a leveleiket, telefonjaikat.
aquilapart@aqp.hu, + 36 20 327 4793

A visszaélések elkerülése érdekében a rejtett számokról történő hívásokat nem fogadjuk! Megértésüket köszönjük!

 

Hirdetményünk, felhívásunk!

Kérünk minden intelligens, hívő, vagy Istenre nyitott embert, tagnak csatlakozzon az AQUILA Párthoz!

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni.

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez az intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek.

Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.

Várjuk a kedves párttársakat.

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

 

AQUILA Párt /AQP/

Nyilvántartásba vétel ideje: 2013. március 7.
Bejegyzési szám: 14981
Nyilvántartási szám: 01020014981
Adószám:18398933-1-43
Bankszámla-szám: 10918001-00000038-58540003 (UniCredit Bank)
Bp. 1222, Zakariás József u 3.
Elnök: Varga Péter Miklósné

 

Az AQP programja IDE kattintva megtekinthető.

Kérjük, olvassa végig a programot, mert csak így tudja meg, hogy valójában miért is alakultunk meg. Elolvasás után őszinte érdeklődéssel várjuk a kérdéseit, meglátásait, és a véleményét.
Mi Önökkel konzultálni bárhova szívesen elmegyünk, előadhatunk, vitázhatunk, elmondjuk, mit szeretnénk tenni a Hazánkért.

E-mail címeink:
Elnökasszony: varga.marta@aqp.hu
Szervező titkárok (média): media@aqp.hu
Általános információk: info@aqp.hu

Tel.: +36 20 / 327 47 93

A visszaélések elkerülése érdekében a rejtett számokról történő hívásokat nem fogadjuk! Megértésüket köszönjük!

Székhelyünk: 1222 Budapest, Zakariás József utca 3.
Nyitva tartás: kedd, szerda, péntek 17-21 óráig
Más időpontért előre kell szólni telefonon, és akkor a rendelkezésére állunk.

Kérjük, ismerjen meg és támogasson minket!