Valós és ál-/farizeusi keresztény működés

Pável Márta
2013. június 6.

Most már könnyű dolgom van, mert Ferenc pápa is hasonlóakat vall, mint mi, így mondhatom, hogy az AQUILA a legnagyobb egyházfő elveit vallotta eddig is. Mivel Ő is spirituális gondolkodású, nem meglepő, hogy a forrás ugyanaz, és ha nem tévedtünk el, nem mondhatunk mi sem mást.

Az AQUILA Pártot létrehozva rá kell jönnünk a legdurvább ellenségek – nem tévedtem, nem ellenfelek, az jobb lenne és kulturáltabb is, mint – az ájtatos, félrehajtott fejű, farizeusi keresztények, akikből gyűlölködő, szeretetet nem ismerő, kegyetlen lelkületű emberek kerülnek elő. Ők addig „keresztények”, míg megéri nekik, majd utána másik oldalon lesznek, mondhatom ezt, mert eddig is így tették. Szeretetlen, áskálódó, sértegető hozzáállásuk már most megmutatja, mennyi bennük az igaz krisztusi viselkedés. Ma egy keresztény szimbólumokkal hadonászó, keresztény jelleget valló párt minket „mókásnak” tart, gondolom hitünk és istenre hivatkozásunk miatt. Nos, ezzel magukról állítanak ki bizonyítványt. Azt, hogy ki „mókás”, majd eldönti az Isten, a földön meg a választópolgár. Most ebből a „damaszkuszizásból” ezek az érdek-keresztények jól élnek. De mit szól erre Jézus Krisztus? (Az persze nem érdekli őket, igazán nem is hihetnek Benne.) Talán azt, amit Ferenc pápa is mond, alább többet is idézek tőle. Pont ilyen kereszténységet meglovagoló emberek ellen beszél a pápa, de úgy látom, ennek a mélyebb megértése lelki sekélyességük miatt úgy sem fog megtörténni a részükről.

Magyar Kurír
Ferenc pápa: … egyházi karrierizmus kérdését boncolgatta és szembe állította azt az áldozatvállalás értékével. Jézus nyomába szegődni azt jelenti, hogy vállaljuk a keresztutat, nem pedig azt, hogy építjük karrierünket – figyelmeztetett.

Ez egyenes válasz arra, amit a fentiekben írtam.

Uo.: Vannak olyanok – mondta a pápa – akik számára Jézus követése egyszerűen egy kulturális javaslat választása, magasabb pozíció, nagyobb hatalom keresése. Az Egyház történelme tele van ezzel a jelenséggel, kezdve a császárok, számtalan uralkodó és annyi más személy példájával. Vannak ilyen papok és püspökök is. Én nem mondom, hogy sokan, ám vannak akik azt állítják, hogy igenis bőven vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy Jézus követése karriert jelent – mutatott rá a Szentatya.

A mi létünk ezért jogos, mert mi csakis Isten szolgái vagyunk, eddig is azok voltunk, maradunk is minden megalkuvás nélkül. A hamiskodó álkeresztények annyira tudják magukat tálalni, fényezni, hogy aki valóban Istennek szentelt életet él, az messze a háttérben marad, mert nekik viszont nem cél az önfényezés, teszi ezt majd az Úr velük a túlvilágon. Viszont a tömeg azt hiszi, ilyen álságos, kirakat a kereszténység, és ez taszító a számukra. A lelkileg kiüresített emberek – divatmániás, plázás, diszkós stb. stílusban élők – nem látják az igazi értéket, és a komoly hitvallásokat megmosolyogják, mert sajnos erre lettek szocializálva.

Uo.: Ferenc pápa: A hívő ember szeretetből követi Jézust, de az irigykedés és az ördög mindig közbelép. A mai világ szelleme nem tolerálja a tanúbizonyságot.

Az AQUILA Párt tagjai tanúságtevők, ami másoknak „mókás” (legyen az…, mindenki a maga fejére gyűjti a bajt), mi akkor is kitartunk Isten mellett, meg is valljuk(!) Őt, akinek az akaratából jöttünk létre, még ha ez a világnak nevetséges is, vagy leírnak vele minket.

Uo.: Ferenc pápa: Mai világunk a szociális tevékenységre fokozza le a keresztény szeretetszolgálatot. Mintha a keresztény élet csak külső máz lenne.

Az AQP nem kellemes máz, hanem egy világító, igazságra mutató ujj! A hibákat és megoldásokat mutatja (lásd. az AQP programját) mellyel ez az ország Embereknek adna valódi hazát, és nem éhező, munkanélküli nyomorgóknak, akik közül sokakról nem is mondható, hogy emberi módón élnek.

Uo.: Ferenc pápa: Jézus hirdetése nem áll meg a felületnél, hanem egészen a csontig, a szívig hatol, és belülről alakít át. Mivel ezt nem szereti, nem tűri a világias szellem, megkezdődnek az üldözések.

Tapasztalatból tudom a „csontig hatoló” igehirdetés veszteségekkel jár, mert sok ember visszahőköl: „jaj, én nem akarok szent lenni” stb. Mi tudjuk, ezt kívánja az Úr az AQUILA Párttól is, és mi meg is tesszük. Nem félünk, mert minden elmúlik, minden halandó, csak Isten világa nem.

Magyar Kurír Ferenc pápa: Egy másik kísértés is létezik: a kereszttel, de Jézus nélkül való kereszténység, amelyről egy másik alkalommal beszél majd. A kereszt nélküli kereszténység kísértése az, hogy csak félutat járó keresztények és egyház vagyunk, amely nem akar eljutni oda, ahova az Atya akarja. Ez a triumfalizmus kísértése. Győzni akarunk most, anélkül, hogy a keresztet vállalnánk.

Ismétlem: katolikus hittanárként látom, addig lelkesek az emberek, ameddig nem fáj a hitük mélysége. Mitől fáj? A világról, az egóról, a hiúságról, bűneikről, a rangról, a szex-éhségről, a pénzről való lemondás miatt. Ekkor sokan hátrálni kezdenek. Márpedig sem Egyház, sem egy hittanár nem mondhatna mást, mint ami Krisztus kívánsága: kövess engem, hagyj el mindent! Ezt hangoztatja Ferenc pápa is, hála az Istennek! Megjegyezném: a politikai, farizeusi álkeresztényeknek nem fáj semmi, sőt jól keresnek ezzel a vallási hovatartozással. Elmondhatjuk: zászlók, és egyéb feltűnő eszközökkel hivalkodnak, uralkodnak, önelégültek, és aki valóban Isten szándéka szerint cselekszik, azt üldözik is. (Ebben mostanában volt részünk.) Nos, Isten nem ezt akarja. Ha annyira keresztények, nem kell rám hallgatni, de legalább Ferenc pápa szavain gondolkozzanak el, és fogadják meg, akkor velünk sem lesznek konfliktusaik.

Az AQUILA Párt most megtartott lakossági fórumán az emberek azért aggódtak, mi lesz a párttal pénz nélkül, külső, hónunk alá nyúló, mecénások nélkül. Nem értik – teljesen jó szándékkal – nem értik meg, ha nincsenek meg a megszokott földi feltételek, hogyan juttathatjuk sikerre azt, amit szeretnénk. Mi tudjuk, ha Isten akarta, segíteni is fogja, a maga módján, mi nem dirigálhatunk neki, ehhez kevesek vagyunk. Lehet ez az isteni segítség, jó emberek küldése, vagy eddig teljesen ismeretlen megoldás. Nekünk ez olyan, mint a zsidóknak a manna effektus a pusztába, mindig csak az aznapi van meg. Mi mindent megteszünk, amit bírunk – sok jó embert várnánk tagnak is -, lelkiismeretünk tiszta.

A következő idézetben Ferenc pápa szintén hasonlóról ír.

Magyar Kurír Ferenc pápa: Az öt kenyér láttán Jézus arra gondol: Íme, a Gondviselés! Ebből a kevésből Isten mindenki számára szükségeset tud teremteni. Teljesen az Atyára bízza magát…

Nos, összegzésként: az ál-, farizeusi kereszténység nagyon ártalmas, sokkal gyűlölködőbbek, mint egy hitetlen ember. Sok a kiábrándult ember, és ez nem csak a politikára vonatkozik, hanem a vallásosságra is, így ezt a kiábrándítást nem szabadna fokozni. Pedig tapasztalható, hogy ha Istenről megfelelően, hittel, szeretettel beszélünk, akkor az kell az embereknek, és a szemükben örömmel néznek vissza, amiben csodálkozás is vegyül, majd megnyílnak. Az életünkkel, a viselkedéssel kell megnyerni az embereket annak az útnak, célnak, amiért ide, a földre születtek. S mi, az AQP tagjai ezt is felvállaltuk!

A bejegyzés kategóriája: Írások
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.