Közleményünk: Az AQUILA Pártnak mi „fáj”-na?

Vargáné Pável Márta

A hírközlő szervek ontják Bajnai nyilatkozatát, hogy „fájni fog”. Ez az, amit akkor is mondott, amikor az utolsó egy évben miniszterelnök lehetett, de akkor nem tudta a nép a kormányt leváltani, csak a választások alkalmával, amit meg is tett.

Most szólunk, idejében jelezzük, a nép még felébredhet, nem kell olyan pártra szavazni, amely még arra sem méltatja a választópolgárt, hogy pontosan elmondja, mi fog fájni. Talán maga sem tudja a részleteket, vagy nem meri közölni.

Nos, mi az AQP-ban egyenes beszédet folytatunk, elmondjuk Önöknek, nekünk mi fájna.
Nagyon fájna:

 • Hogyha ugyanaz a garnitúra, aki kb. 20 éve kering a politikában, megint parlamenti vezető szerephez jutna. Igaz, van köztük pár szerényebb, értékes, szakértő ember is, de – szerintünk – a többség pénzre és hatalomra hajt, nem igazán érdekli őket a haza, a nép sorsa.
 • Ha a nép elfelejtené a történteket, ha nem ébredne fel, és az ország megélhetési gyilkosa lenne azzal, hogy újra olyanokat választana:
  • akik mintegy két évtizedig csak az adósságot halmozták fel, akik növelték a szegénységet, hagyták vagy elősegítették az ország kiárusítását, a fák, a szőlők kivágását, az ország külföldieknek való átjátszását.
  • akik a fiatalokat nihilistává, cél nélkülivé nevelték.
  • akik a keresztény szellemet a bigottsággal és a farizeusi lelkülettel lejáratták, megutáltatták.
  • akiknek a tevékenysége nyomán az ország lakosságának az 1/3 része éhezik és nincs munkahelye.
  • akik többnyire külföldi érdekeknek kedvezvén, felszámoltatták a termelési lehetőségeket, üzemeket, gyárakat.
  • akik miatt a fiataloknak és az idősebbeknek sincs álláslehetőségük, de más megoldás sincs arra, hogy emberi módon élhessenek.
 • Még jobban fájna, ha a választópolgár mindent feladva, magára hagyatva azt hinné, hogy nincs más megoldás – talán azt is gondolja, Isten is elpártolt a magyaroktól… –. De van megoldás, mi pl. garantáltan az vagyunk. Segítsen ebben minket, hadd tehessük a dolgunkat. Mi a szegényekért, az elnyomottakért és a megalázottakért vagyunk, Istennek és embernek a szolgálatára.

Akiknek nem fog fájni, ha minket választ:
/Lásd a részletes programunkat ITT./

 • Akinek az adója nem 16%, hanem 5% lesz. Akik kiszámítható, józan adórendszerben élhetnek.
 • Akiknek lesz állása.
 • Akiknek nyolc órás munkaideje lesz, emberséges körülményekkel, és a családra marad ideje, így majd mer gyermeket vállalni, mert fel is tudja nevelni.
 • Akik méltóságos emberi életet élhetnek jó közbiztonság mellett.
 • Akik nem fizetnek parkolási díjat és pár fölöslegesen bosszantó adót, járulékot, kötelezettséget, pl. ebadót, kötelező kamarai tagdíjat stb.
 • Akiket biztosítunk arról (tehát minden magyar állampolgárt), hogy fokozottan felszámoljuk: a nagyon elburjánzott korrupciót, egyes rétegek mások kárára való nyerészkedési lehetőségét.
 • Akik megélhetik azt, hogy az új, igazságos rendszerben mindenkinek tenni kell, egyforma jogok és kötelességek vannak. Aki azonban nem tesz le a közös asztalra (sokaknak mégis fájni fog), az onnan nem is vehet el semmit sem.
 • Akik fokozatosan növekvő mértékben találhatnak majd céltudatos, kedves, jól és erre a humánus életre nevelt fiatalokat is, és békés, nyugodt életet élhető idősebbeket.

Kiknek fog nagyon fájni, ha minket választanak?
Mindenkinek, akinek eddig korrupciós, vagy az országot kirabló tevékenysége folytán túl jó volt. Minket nem köt az, hogy ne beszéljünk, ne kéressük számon az ország kirablóit, mert ezzel vagy azzal zsarolhatóak vagyunk. NEM! Mi csak tanultunk, dolgoztunk, imádkoztunk, meditáltunk és karitatív tevékenységet végeztünk eddig, nem kenődtünk semmivel. Mi Isten emberei vagyunk, és ez ma hihetetlenül nagy erő és nagy előny még akkor is, ha ez most sokaknak még hihetetlen! Tehát fájni fog annak:

 • akinek az adója nem 16 %, hanem 32% lesz, és ez csak akkor mérséklődik, ha valóban és tartósan munkahelyeket teremt!
 • aki az országot kifelé elárulja, eladja, vagy hitelét oktalanul, rágalmak alapján rontja, mert ez jogilag súlyosan elítélendő lesz.
 • akik nem kapnak egy ideig több új stadiont, sem a profi sport túlzott támogatásában nem reménykedhetnek – csak a tömegsportot támogatjuk –. Termeljék meg maguknak a bevételt, ahogyan az ország többi lakosától is elvárható az önfenntartás.
 • akit korrupción érünk, mert sokkal szigorúbb retorziót “élvezhet” az új /meghozandó/ törvényekkel.
 • aki a választási ígéreteit (saját tehetetlensége, hazugságai vagy a szakértelem hiánya miatt stb.) nem tartja be, és ezzel megvezeti a lakosságot. Csalásért, szélhámoskodásért stb. perbe fogjuk. Ennek is meg kell teremtenünk a jogi alapjait.
 • azoknak is fájni fog, akiket időközben is visszahívhatnak a Parlamentből, és egyéb megbízatásokból, ha bizonyíthatóan a dolgát nem a választói akarat és a választópolgároknak tett ígérete szerint végzi!
 • akik a szabadságot – a végső egzisztenciát tekintve – a halálba vivő szabadosságra cserélték, amely alatt a mai nagy liberális világban eltorzult elveket kell értenünk, és nem az örök isteni, végtelen szabadságot, melyet az Ő törvényeinek betartása eredményezne.
 • akiknek kötelező lesz a szakma megszerzése, és valós munkavégzés nélkül semmire se fognak menni, mert a zsarolásokat, szerencsejátékokat, uzsorázást stb. száműzzük az ország életéből.
 • akik a továbbiakban nem lesznek az országban semmiféle jogcímen sem kiváltságos emberek! Egy igazságos, isteni elvek szerint működő társadalomban, egyenlő jogok és ugyanolyan kötelességek vannak. Az AQP elvei szerint: mindenki egyforma, mindenkiben isteni lélek lakik, mindenkit ±megkülönböztetés nélkül, emberként kellene kezelni, és egyforma lehetőséget adni! Viszont az illető, ha elutasítja a munkát, a kötelességeinek az elvégzését, vagy olyan magatartást tanúsít, amely a lakosságra veszélyt jelent (pl. a társadalomba nem illő viselkedés, embertársai veszélyeztetése stb.) akkor igazolt esetekben – amennyiben még nem bűntény kategória – a társadalom “hálájaként” lemondhat a közösen megszerzett anyagiakban való részesedésről/támogatásokról is.

  A szeretet és igazságosság uralma valóban fájni fog az önző, a „mindent nekem” szemléletű embereknek.
A bejegyzés kategóriája: Reagálások
Kiemelt szavak: , .
Közvetlen link.