Az AQP javaslata a pártok indulási feltételéről a következő választásra

Vargáné Pável Márta, az AQP elnöke

Legyen ez alulról jövő népi kívánsággá, mert ez valóban az ország érdekeit szolgálja.

Kérem, a javaslatunkat gondolják végig, mert szerintünk nagyon jó, senkit sem diszkriminál, ugyanakkor megvalósítható, és főleg demokratikus elveket tartalmaz.

Önkéntes munkát szolgáltat a társadalom javára. Visszaállítja a kezdő pátok iránt is a bizalmat.
Időben adjuk az ötletet, 1-2 év kell hozzá, hogy működhessen.

NEMET MONDUNK:

 • A kopogtató cédulára, az aláírásgyűjtésre, és a jelölés feltételeként a pénzzel való megváltásra.
 • Nem arra is, hogy valaki jelölésért pénzt kapjon, ne adjon, de ne is kapjon, tegye önkéntesként, a társadalomnak adott munkaként.
 • Nem indulhat az a párt, aki mögött nincs 12 havi szorgos munka, ugyanis alapkövetelmény egy év önkéntes munka.
 • És az sem indulhat, akinek a választás kitűzésének időpontjára nincs nyilvánossá téve min. 50 oldalas részletes programja.
 • Az alábbi pontokból, akinek min. 80 pontja nem gyűlik össze, az sem indulhat.

Bővebben:

Azt láthattuk, hogy a kopogtatócédulával visszaéltek, mi az aláírás gyűjtésének első hetében a honlapunkra tett nyilvános írással jeleztük, hogy lehet ezzel is visszaélni. Mint számunkra kiderült, így is, meg másként is csaltak, persze bizonyítani nem tudjuk. Az már egyértelmű, hogy a jelenlegi aláírási szisztéma nagyon rossz, és mint az előző, némileg megalázó is. Az is látható, lebegtetnek – jobb híján – egy legrosszabb ötletet is, hogy fizessenek sok pénzt a pártok az induláshoz, ezzel teljesen kizárnák a nem lepénzelt, tisztességes, szegény pártokat, mert vannak ilyenek, mi, az AQP is ilyen vagyunk!

NE adjanak senkinek/ jelöltnek 1 millió Ft-ot – mi nem is vettük fel –, és ha egy párt országos listát tud állítani pl. az összes hely 1/3-a annak számítson, akkor a mostani fejenkénti kb. 5 milliós összeg felét kapja csak meg, ami kb. 2,5 millió lenne. De ez olyan szolid állami segítség legyen, hogy a pártok beosztása szerint mehessen kampányra, vagy a következő 4 évre szolid felkészülési „kampányra” (jelenti ez a pontszerzési időt). Ugyanakkor ebből mehessen rezsire, munkabérre is, és ne kelljen egy hónap alatt elverni (pl. hirtelen meggazdagodni akaró nyomdákra és plakátkitevő helyekre stb.), hanem beoszthassa a következő évekre, mert ha jelenleg nem jut be 1% -kal, mégis lehetősége legyen felfejlődni. Kell a jó szándék, a segítség, hogy jobban tudjon működni stb. az újat akaró kis párt is. Ne kényszerítsük a pártokat arra, hogy „megvegyék” őket. Ha mindenki kénytelen gazdaságilag meghúzni magát, tegyék ezt a pártok is, de legyen működési lehetőségük is.

Viszont a Kincstárnak évenként részletesen be kell számolni, mire költött és mennyi van. Ha nem számol be, akkor a pártnak az egészet kamatokkal vissza kell fizetnie.

Konkrét javaslatunk a következő választás jelölési feltételeire

Egyéni jelölt és pártlista állítás feltétele legyen egy pontrendszer. 80 pont alatt ne lehessen bejutni.
Fontos a kitartó munka, a nép szolgálata.

Mit pontoznánk? (Ez társadalmi egyeztetés után elmozdulhat ± 20 %-kal is.) Az alább olvasható pontok megszerzéséhez szükséges óraszámok a kispártokra értett óraszám, tehát az összes országos egyéni választókerületek 1/3-án való indulási feltételek. Ha a választókerületek 2/3-án indítana jelöltet vagy az összes választókerületben, akkor az órák száma is 2-szer vagy 3-szor ennyi legyen.

Igazolható módón történjen a teljesítés, amit leellenőrizni a pártnaplón át nem lenne több munka, mint 2000 x 500 aláírás ellenőrzése. (Egy évi munka után járó pontok, ha 2 évig teszi, akkor az összes pont és óraszám is duplázódik.)

 1. 20 pont jár: ha egy párt egy évig összesen 600 órányi (ismétlés az érthetőség miatt, ez 1/3 jelölési helyre vonatkozik, ha 3/3 körzetben lenne jelölt, akkor 1800 órányi teljesítésről beszélünk, ez után kap 20 pontot) karitatív, önkéntes, országot szolgáló munkát végez. Ezeknek a tevékenységeknek az összessége is kiadhatja a pontszámot.
  Pontozható tevékenységek / bővíthető/ Pl. aki hajléktalanokkal foglalkozik.
  Polgári védelmi szolgálatot teljesít.
  Rendszeresen, 2 hetente ételt oszt /arányosan a jelölési területtel/, vagy korházakban, magánházaknál igazolhatóan több embert is rendszerességgel ellát: betegeket ápol, etet, beszélget, ha kérik, imádkozik velük, bevásárol.
  Katasztrófavédelmi tevékenységben nem csak mutatólag, hanem végig részt vesz / több személlyel is/. Ha egy párt katasztrófavédelmi munkát végez, annak az óraszáma / személyenkénti óraszámban/ megduplázandó.
  Öregek háztájijának megművelésében segít, fát vág stb.
  Lehet ez esélyegyenlőséget növelő tett pl. ingyenes oktatás (de létfenntartó adományt kérhet, nem az oktatásért, hanem segítségként a fűtéshez, rezsihez stb., de összege nem lehet több óránként 600 forintnál ill. max. 2 buszjegy ára). Katasztrófa elhárításban, tűzoltásban, erdőgazdálkodásban, csatornaépítésben aktívan részt vesznek, akkor ez is duplázandó óraszámot jelent stb.
 2. 40 pont, ha ezt az 1. pont szerinti munkát két évig végzi, vagy 1200 (nagy párt 3600) órát teljesít.
 3. 20 pont, ha honlapot üzemeltet, hetente frissíti és rendszeresen közli: mit tett, hogy gondolkozik, min. heti egy cikk, közlések, vélemények, válaszok kerülnek föl.
 4. 10 pont, ha egy éven át – 1/3 rész jelölésénél – legalább havonta egyszer, minimum 10 különböző városban, megyében, országot kell járnia, emberekkel ismerkedni, beszélgetni, pártját is megismertetni, szórólapozni, ezt fotókkal dokumentálni. Ha teljes országos listája van, akkor havonta 3-szor kell elmennie.
 5. 15 pont, egy éven belül minimum 30-90 média-megjelenésének kell lenni; lehet helyi újság, rádió, TV stb.
 6. 10 pont, az ország lakosságának lelki, erkölcsi, tisztességes életre való nevelése, ezt célzó, építő könyvek kiadása.
 7. 10 pont, heti rendszerességgel – igazoltan – végzett (pl. 3 órányi) előadás (min. 20 fő részvételétől)
 8. 20 pont a részletes, minimum 50 oldalas program. Ha nincs programja a választás kiírását követő napon, nem szerepel a honlapján, akkor nem is tudja, amit akar, a népet az elképzelései felől sötétben tartja, így kérjük, hogy az ilyen párt NE indulhasson, akárhány pontja is van.

Ezt persze még lehet okos ötletekkel bővíteni, de minimum ilyen alapnak kellene lenni. Ez a módszer megoldaná az érdek-, biznisz-pártok létét, nem lennének hirtelen ötletből összeállt okoskodók, hanem hazánknak is segítő pártok lennének, akik önzetlenül dolgoznak, közben megélik a lakossági bajokat is, hogy él a magyar, mik azok a problémák, amiket feltétlen meg kell oldani.

Kérem a kedves lakosságot, hogy ezeket gondolja át, és indítsunk egy népi mozgalmat, hogy ezek lehessenek a kritériumok, mert itt nem lehet csalni, mert mindent dokumentálni / ellenőrizni lehet és kell is.

A bejegyzés kategóriája: Reagálások
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.