Választási eredményünk elemzése

Vargáné Pável Márta AQP elnök

Választási eredményünk elemzése: nagyon kevés szavazatot kaptunk, de folytatjuk…

Kedves magyar Embertársaink!

Annak ellenére is meglepett minket az eredmény, hogy racionális ésszel is tudtuk; ebben a választásban csoda nélkül semmit sem érhetünk el. Ha Isten csodákkal akarta volna meggyőzni az emberiséget, akkor csettintett volna egyet, és mindenki arra megy, azt tesz, amit Ő akar, de nem ezt tette, mert a mi szabad akaratú döntésünk kell Neki. Ha csodával akarta volna elintézni /tehette volna/, akkor nem halt volna meg a kereszten miattunk.

Amire büszkék vagyunk:

Semmiféle büntetés vagy adósság nem keletkezett a kampány közben, tehát józanul gondolkozva működtünk, ahogyan az országot is rendbe tudnánk tenni.

Nem vettünk fel egy fillér állami pénzt sem.

Az a 3 tucat ember, akik a tagjaink és rokonaik, úgy dolgoztak, mint a hősök.

3 fő vezette a kampányt és 3 fő vezette + 3 segítővel a médiát, az AQP-ben olyan munkát végzetünk el, amit más pártoknál több ezer ember tett. Ez is mutatja az összeszedettségünket és Istentől kapott erőnket.

Sok kísértésnek ellenálltunk, és teljesen tiszták maradtunk.

Külső „okok”:

Tudtuk, hogy bűneink, gyarlóságaink miatt Istennek dolgozni kell, de erre mégsem számítottunk. Azt tudtuk, hogy a nép bezárkózott, megtéveszthető, és nagy része hálátlan is. Ha csak saját oldalamról nézem, legalább 35 éve segítettem az embereknek a kerületben; több ezren kaptak – és mindent ingyen! – lelki segítséget, sikerrel gyógyítottam a bajaikat, tanítottam őket a jóra, neveltem a gyerekeiket, szerveztem a karitatív egyesületet, melyben betegeket lelkileg is gondoztunk stb.

Ennek ellenére a szavazataim száma 114. Azt hittem legalább 1500 lesz. Ekkor megértettem, aki Krisztust követi, nem járhat jobban, mint Ő, és ez is erőt ad.

Lásd a Biblia szavait: Lk 17, 12-17 És mikor egy faluba beméne, jöve elébe tíz bélpoklos férfi, kik távol megállának: És felemelék szavokat, mondván: Jézus, Mester, könyörülj rajtunk! És mikor őket látta, monda nékik: Elmenvén mutassátok meg magatokat a papoknak. És lőn, hogy míg odamenének, megtisztulának. Egy pedig ő közülök, mikor látta, hogy meggyógyult, visszatére, dicsőítvén az Istent nagy szóval; És arczczal leborula az ő lábainál hálákat adván néki: és az Samariabeli vala. Felelvén pedig Jézus, monda: Avagy nem tízen tisztulának-é meg? A kilencze pedig hol van?

Nos, ez ugyanolyan, mint amikor Jézus gyógyított és csak egy volt hálás a tízből. Szóval egy jött vissza Jézushoz köszönettel. Hasonló az arány, magam 1500-ra számítottam, és 114 lett.

De ugyanez történt egy vidéki jelöltünkkel is, aki valóban mindent megtett a környezetéért, adományokat ad, nála esznek, isznak, és 44 szavazatot kapott. Sok minden megmutatkozik egy ilyen történésben.

– Külső vélemények szerint hibánk volt az őszinteség, és magasra tettük a mércét (oda, ahol élünk), nem volt bennünk semmiféle populizmus. (Nem is lesz.)

– Nem volt egy fillérünk sem /nem vettünk fel az államtól semmit sem/, és ebben egyedülállóak voltunk, mert így még az életben senki sem kampányolt!!! Itt mégis látszik az Isten segítsége, mert még ennyit sem érthettünk volna el pénz nélkül. Mutatja ezt az is, hogy sok hasonló alacsony eredményt elért /sokszor nem is egy éves, hanem több éves párt/ milliókat kiszórva sem jutott előbbre.

– A választókörzetünkben: egyrészt voltak szervezett gonoszságok ellenünk /amelyekről a gonoszkodók eredete miatt nem teszünk említést/, másrészt vidéken pedig az ismeretlenség volt az ok. Ha országos listát tudtunk volna állítani, jobban járunk, mert a sors fintora, de azokon a területeken ismertek jobban, ahol nem lett jelöltünk.

– Szerintünk volt egy csomó olyan manipuláció, emberek megtévesztése, emóciójukra való hatás (etetés, ajándékozás, szállítás stb.), amilyet mi soha nem fogunk megtenni, ez is hátrányunk.

Belső okok:

– Több tagot kellett volna gyűjteni, ehhez a következő 4 év elég lesz, mert jól meg kell ismerni a felvételi szándékát jelző embert.

– Az ország mentési terveinket egyszerűbben kellett volna közölnünk.

– Nem volt gyakorlatunk, de most már van.

– Nagyon nehéz úgy pártoskodni, hogy teljesen másképpen működünk, ehhez semmiféle recept nem volt, nekünk kell kidolgozni mindent. Mi nem a szokásos egymásra mutogató, egymást szapuló stílussal élünk.

– Pénzre hajtó, csaló, gonoszkodó emberekkel összefogni nem fogunk, és sem az AQUILA Párt, sem a közösségünk nem akar olyan lenni, amelyik ezt a stílust elfogadja, sőt nagyon elutasítjuk, megvetjük.

– Belső baj a pénztelenség, de ez így is marad, mert ki adna Isten pártjának.

– Még dolgoznunk kell a társadalomért, beszélgetnünk kell az emberekkel: hogy meghallják a józan, őszinte, valós megoldásokat kínáló szót, ötleteket. Ne féljenek az Istentől, hanem szeressék Őt.

– A feladatunk az is/és most szinte kivitelezhetetlennek tűnik/, hogy a keresztény szellemre a válasz ne legyintés, ne szitokszó, hanem egy vágyódás legyen, olyan szép életet tükrözzön, hogy oda akarjanak tartozni az emberek. Nekünk ebben továbbra is példát kell mutatni, és országosan, életünkkel kell reklámozni azt.

– Nem mértük jól fel a lehetőségeinket, létszámunkat, feladatunk mértékét. A jelöltek felének a kiválasztásánál némi kényszer alatt voltunk, mert előre jelezték, hogy túl sokat nem tudnak segíteni, így mi magunk nem bírtuk.

– Rossz volt a megközelítés, beláttuk, hogy a szórólapozás szinte semmi eredményt sem hozott, így ezt abbahagyjuk.

– Teljesen más taktikát kell választanunk, ennek kidolgozás folyamatban van.

Melyek a további terveink?

Folytatjuk.

– Járjuk az országot és személyes kapcsolatot építünk ki.

Átdolgozzuk még alaposabbra a programunkat, hogy akik eddig is depónak nézték, tudjanak honnan jó ötleteket meríteni, ahogyan – tagadják ugyan, de írás és dátum beszél… – eddig is sokan tették.

– Világítanunk kell, nagyon erősen kell tenni Isten dolgát, hogy megvalósítsuk: a keresztény erkölcsiséget, a hazugságmenteséget, a korrupciómentességet.

– Előbb rendet kellene tenni, de a pártokat anyagilag támogatók miatt ez lehetetlen, így valóban mi lennénk a hathatós megoldás.

– El fogunk mindenhova menni, ahova hívnak, előadásokat tartani vagy akár egy kerti partira is, hogy megismertessük, mit kíván az Isten ennek az országnak.

 

Kérjük, akinek füle van hallásra, és felfogja mi az, amit mi képviselünk, segítsen, hívjon minket.

 

Hirdetményünk, felhívásunk!

Kérünk minden intelligens, hívő, vagy Istenre nyitott embert, tagnak csatlakozzon az AQUILA Párthoz!

Az AQP-nál közgyűlési határozat alapján a belső keménység és tisztaság védelme miatt egy évig csak próbaidős önkéntes lehet mindenki. Habár nálunk amúgy is mindenki önkéntes, pénz hiányában senkinek sem tudnánk egyébként sem fizetni.

Kérjük, ha érez magában erőt ehhez a mély intelligenciát, becsületet és kitartást kívánó munkához, jelentkezzen tagjelöltnek.

Az alapszabályunkat a honlapunkon megtalálja.

Várjuk a kedves pártársakat.

Üdvözlettel: Varga Péterné Márta elnök

A bejegyzés kategóriája: Reagálások
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.