Vegyes meglátásaink (09.11.)

Varga Péterné AQP elnök
2015.09.11.

Vegyes meglátásaink (3. rész)

Menekültek, bevándorlók viselkedéséről

Sajnos nem tudjuk különválasztani, hogy ami jelenségeket leírok, kik teszik, a menekülők, bevándorlók vagy egységesen, átfogóan nevezve a migránsok.

Ha én menekülő lennék, mindenért hálás lennék, s örülnék, ha befogadnak. Ilyen viselkedés ellen nekünk semmi kifogásunk se lenne, segíteni kell.

Tisztában vagyok azzal, hogy ismét felborzolom a szemforgató liberálisok kedélyét, de nem érdekel, lehet ismét írogatni, fújtatni, semmire sem mennek vele.

Hangosan gondolkozom. Szerény egészségügyis magyar lévén kerestem meg kenyeremet a nyugdíjamig (mivel hittanárként nem kerestem, ill. pár évig a benzinre valót).

Tudom, mi az, spórolni, beosztani, vigyázni a dolgaimra és a kevésből adni. A magyarok harmada biztosan hasonló helyzetben van, mint mi. Akik viszik az adományokat, nem az éhező egyharmadból, és nem a nagyon gazdag részből kerülnek ki, hanem többnyire ebből a szerényen élő középből. Ők pedig spórolós nép, mert másként nem élne meg, és ebből ad.

Az adományok meg nem becsülése

Amit látok, felháborít, s arra jutottam, nem vinnék ki semmit sem, mert arra nincs pénzem, hogy egy hálózsák vagy egy meleg takaró egyszer használatos legyen. A pocsékolás semmi szinten sem támogatható. Lehet, hogy ezeknek a keleti, déli népeknek semmi sem drága, nekünk pedig az. Megkapják pl. a polár takarót, este kell, reggel taposnak rajta. Az ételt kidobják, a palackos ivóvízzel rendőrt hajigálnak. Nekem ez felháborító!

Szeméthalmok

A liberális sajtó képekkel illusztrálva a napokban hozott egy cikket, hogy nemcsak a migránsok szemetelnek, mi is. Mutatott foci meccs utáni romokat, vagy hogy a szigeten lévő buli után mi van. Ez igaz, és sajnálatos ennek a rétegnek a meglévő kulturálatlansága, de ez csak egy bizonyos rétegre jellemző. Hónapok óta azt a sok száz kilométeren át elszórt szemétcsíkot kell takarítanunk, ahol elszórták a mi kis pénzünkön vett adományokat; ruhákat, kaját (amit a borsodi mélyszegénységben élő roma családok könnyek között köszönnének meg). Miért nem fogják be őket, ha elszórták, szedjék fel, mi vagyunk a csicskások, mi takarítsuk fel helyettük, ez (is) tűrhetetlen. Én egy baloldalitól, egy liberálistól sem tartok, és senkinek sem kellene tartani attól, mit mondanak, mert ha ezeket helyesnek tartják, akkor velük van a baj, súlyos baj! Ilyen migránsoktól remélik, hogy egyszer integrálódnak? Nem vagyok pesszimista, de ezek a népek soha nem fognak, mert nem ezt szokták meg, nem európai kultúrára szocializálódtak!

Követelőzések

Ez az alázatlan, mindenkit az útjából ellökő követelődző viselkedés – hogy nekik jogaik vannak, mintha nekünk nem lennének… – szerintem iszonyatosan taszító, hogy merik ezt a mi hazánkban tenni? Alig vártam, hogy az általuk imádott németeknél se legyen jó nekik. Bejött. Sehol sem lesz jó, mert fel voltak bujtogatva. Nem gondolták, hogy mindenütt ki kell tartani, mindenütt dolgozni kell, ez nem az, amit ígérgettek nekik a csempészek, felbujtogatók. Már tovább akarnak menni a németektől is. OK, tegyék, tőlem bejárhatják a világot is, csak minket kerüljenek el, és térjenek vissza kis megszokott hétköznapjaink, elég bajunk van nekünk a belső baloldali ellenzékkel is, akik kifelé elárulják hazánkat.

Nem találják a helyüket a migránsok

Hónapokkal ezelőtt befogadtunk (volna) egy rendes kopt üldözött keresztényt. Mindent megtettük neki, beszélgettünk, állást szereztünk, már volt magyar állampolgársága is, kivárta Debrecenben. Több diplomája is volt, mikor munkába állhatott volna, közölte: elmegy, továbbmegy oda, ahol többet kereshet. Mára már eltűnt a szemünk elől, nem tudjuk, hova lett. Elgondolkoztam, lehet, hogy ha a talajt kirántják valaki alól, az sokáig remeg, és nem tud egyensúlyba kerülni. Ez az ember kedves, aranyos volt. Ez tragikus jelenség.

Integrálódás… akarnak-e?

Tudom, ez az egyik legnehezebb téma. Vagy elveszíti a sok migráns miatt a nemzet az identitását, vagy ráveszi őket az integrálódásra, eddig ez sehol sem sikerült, sőt ők akarják a nekik otthont adó népeket a maguk szokásaira, vallására stb. forgatni. Mi sem tudtuk a romákkal soha ezt az integrálódást elérni. Van is belőle probléma, mert pl. az oktatásban nem lehet őket rendesen felzárkóztatni, így szakma sincs, meg munka sem.

Tetszik, hogy végre Merkel kancellár is – aki már a népszerűségét illetőleg lejtmenetben van – észrevette, mit kell mondani és mandiner.hu „Angela Merkel német kancellár megerősítette, hogy a védelemre nem szoruló menedékkérőknek távozniuk kell. Merkel arról is beszélt: nem utasíthatják el a német társadalom szabályait, nem tagadhatják meg az integrációt és nem alkothatnak párhuzamos társadalmakat.” Hát igen, eleve is így kellett volna hozzáállni, mivel eddig nem így tették. A mostani kijelentés hatására sincs semmi realitása annak, hogy valaha is meg akarnák tenni, hogy betartsák annak az országnak a szabályait, ahol élni akarnának. Látható a nagy erőszakosságuk, azon ország törvényei iránti elutasító viselkedés, ahol haladnak, meg ahova mennek, és mint írtam, követelőznek, reklamálnak. Most éppen gyalog az osztrák autópályán haladnak, éppúgy ahogyan nálunk is tették, nem érdekli őket az adott ország élete.

Nem titkolom, a magyarokat ért jogtalan kritikák miatt némi kis kárörömmel nézem, hogy az imádott németeknél is ugyanazt teszik, mint nálunk, és már ott sem jó, mondják: hideg is van, azért még északabbra mennek. OK, ez így van rendjén, remélem, ott melegedni fognak. 🙂

Kérdés, kellenek-e migránsok hazánknak vagy nem?

Aki valóban menekült, nem lehet kérdés, fogadni kell, és integrálni kell őket, normáink szerinti viselkedést megkövetelve és törvényeket betartatva. A bevándorlókat semmi szinten sem kell befogadni, van dolgunk hazánkfiaival is.

http://www.portfolio.hu/ A Súlyos hiba a migránsok befogadása című cikkben olvasva; „Nem humanitárius menekültválságról, hanem politikai migránsválságról van szó, hatalmas, példátlan méretű népvándorlásról a fejlődő térségből a fejlett világ felé, amely elöntéssel fenyegeti Európát.” Amitől az AQP óv, éppen ez az! Nincs időm, de vissza kellene keresni a hazai balliberálisok szövegeit, mennyire nem ismerik fel időben és még el is kenik a problémát, mindemellett lételemük – még bajban is – a felelőtlen piszkálódás, tévesen azt hiszik, hogy ez a dolguk.

Uo. „…néhány kelet-európai ország kivételével Európa keresztény országai nem törődnek az iszlám terror elől menekülő keresztényekkel, miközben megnyitják határaikat több százezer muszlim előtt.” Igazat kell adnunk ennek a véleménynek, főleg ha azt is tudhatjuk, hogy a szír keresztények nem igen jönnek el eddig, mert a dolgok rendeztével vissza akarnának települni saját hazájukba.

Az igaz, hogy hazánk népe öregszik, és az is igaz, hogy nem lesz, aki elég járulékot fizessen, és ez az egyik oldal. A másik oldal az, hogy ha kellő ész és ravaszság nélkül tesszük a dolgunkat, hamarosan nem lesz magyar hazánk. Lehet, hogy sokan lesznek, de azok többségében már nem a 100 évvel ezelőtti lakosság utódai. Javaslatunk szerint sok magyar származású van határainkon kívül, akik menekülnek pl. ukránoktól, nyitva az ajtó az erdélyiek előtt is, meg mindenki előtt, akit valóban üldöznek.

A legfőbb megoldás az lenne, hogy jó gazdaságpolitikával, nem a lakosságot folyamatosan bosszantó intézkedésekkel, viszont vonzóvá kellene tenni hazánkat, ezzel meg lehetne akadályozni, hogy elvándoroljanak tehetséges hazánkfiai, és jöjjön haza az is, aki elment. Ez lenne a megoldás.

Ferenc Pápáról, javaslatairól

Nagyon érdekelne, hogy Ferenc pápa felhívására hogyan tudnak befogadni muzulmánokat a katolikus templomok. Ugyanis bejövők 90% biztosan muzulmán! Szerintem be sem mennek a katolikus plébániákra, templomokba. Erőszakkal meg nem lehet. Annyi szír katolikus/ keresztény menekült meg nem hinném, hogy itt lenne, hogy jutna belőlük minden plébániára.

Keresztény körökben ismert, hogy sok migráns, ha kereszt van azon, aki ételt ad, nem fogadják el tőle az adományt (pl: lásd ezt az írást). Az ilyen gyűlölködőnek én nem könyörögnék. Mi, ha bajban lennénk, nem néznénk, ki milyen vallású, ha jót tesz velünk.

Most mi lesz, ha azt kérik – amit Ferenc pápa javasolt –, hogy nyissák ki a plébániákat, templomokat a migránsok előtt. És ha nem tetszik nekik Jézus Krisztus korpusza, akkor leveszik? Közlöm, ez a nagy liberalizmusban a hitünk elárulása lenne, még ha gondolatban tennék is!

Bennem sok kérdést vetnek fel Ferenc pápa javaslatai, ötletei. Ha azt nézem, hogy van olyan, hogy engedelmesség, akkor ezek jutnak eszembe:
Magyar Katolikus Lexikon, az engedelmesség szónál: „Az engedelmesség tehát nem félelemből születik, hanem istenszeretetből” ez található. Ugyanakkor ez is szerepel uo. „Az egyházjog szerint at. hívőknek engedelmesen kell követniük azt, amit a fölszentelt pásztorok mint Krisztus képviselői a hit tanítóiként kijelentenek v. az Egyház vezetőiként elrendelnek (212.k. 1.§).”

A kettő joggal azt feltételezi, hogy egymásnak nem mondanak ellent.

Félelemből, szeretetből, kötelező engedelmességből vagy meggyőződéses Krisztus követésből (habár ezeknek nem kellene kizárnia egymást) kell „engedelmeskedni”, a jót tenni.

Az én Krisztus iránt elkötelezett hitembe nem fér bele semmiféle megalkuvás! Bárki is kérné ezt! Kell tenni a jót, szeretni is kell, de Krisztust, a keresztet sem szabad sem megtagadni, sem elrejteni, meg kell vallani! Nekünk, akik erősen az őskereszténység felé hajlunk, kötelező Krisztus nevében cselekedni, nem törődve azzal, ez kinek tetszik, kinek nem. Különben, ha nem így viselkedünk – a katolikus hitem szerint –, árulók vagyunk! Ki kellene tenni a keresztet – ami megvédene minket – az országhatárra, ahol beömlenek a migránsok, hogy tudják, mivel állnak szemben!

Kérdés, meddig kell rugalmasnak lenni, mindenkinek tetszően viselkedve javaslatokat tenni, és hol az a határ, amikor Jézus Krisztust, Isten egyszülött Fiát eláruljuk?

Hende Csaba h.min. távozása
Nekünk üdvözlendő.

Schengeni határvédelem
Egyetértünk Orbán Viktor azon ötletével, hogy ha Görögország nem képes rá, akkor az EU-nak jogot kellene formálnia arra, hogy erős határőrizettel megvédje a határokat.

A bejegyzés kategóriája: Reagálások
Kiemelt szavak: , , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük