Reakcióink: Pedofília a nevelőotthonokban, Magyarország és Ferenc pápa, Menekült gyerekek, Miért szenvedünk?

1.
Gyermeket szexre kényszerítettek

A hír, bárcsak téves hír lenne, de nem az. „Borzalom: szexet követeltek 9-10 éves gyerekektől egy magyar nevelőotthonban Legalább 15 lányról tudni.”
Megvallom annyira gyenge, érzékeny lelkem van, hogy ekkora mocskot nem bírok elolvasni és nem is akarom elképzelni. Tudom, általában mi megy a nevelőotthonokban (Ugyanis egyszer, vagy 30 éve…, jelentkeztem nevelőtanárnak. Ismerkedés után közölték velem, nem jól kezdek, nem lehet velük kedvesen elbeszélgetni, mert még megszeretnek és akkor mi lesz a többi nevelővel. Ezzel nekem mindent elmondtak…) Mégis csak reménykedtem, hogy ilyen esetek, mint a pedofília, prostitúcióra kényszerítés nincs, holott nagyon esélyes volt, hogy van és biztos vagyok benne, hogy még több helyen is fellelhető lehetne, ha jól kivizsgálnák. Részemről sajnálom, hogy nincs halálbüntetés, ezeket rögtön kivenném a társdalomból, malomkövet kötnék a nyakukba és irány a Duna, vagy minimum életfogytiglanit adatnék a leghírhedtebb, legkegyetlenebb rabtársak között.

2.
Magyarország és Ferenc Pápa

„Magyarországon egyetlen keresztényt üldöznek, a pápát – mondta Vágó István.”
Vágó István, a nagy szkeptikus – aki szerintem, ebből megélő (nekem) senki, és akkor még finom voltam…– már ezzel is (többedszerre) bemutatta szellemi képességeit, így az 50 „bezsúfolt” ember előtt elmondja kiforgatott, valóságtól eltérő eszméit, ezen már nem is csodálkozom. Ilyen a liberális, baloldali szószóló, ezt jól meg kellene mindenkinek jegyezni mielőtt bármikor is rájuk szavazna. Igaz, a szkepticizmusból, a szellemi zártságból, a butaságból és elvakultságból is meg lehet élni (megtalálta a be nem töltött rést, mert erre kevesen vállalkoznának, hogy így leírják magukat), íme ő egy jó példa rá.
Jellemző a címmondata is, ami eleve nem igaz! Magyarországon senki nem üldözi a Római Pápát! Maximum nem értünk egyet vele, de az nem üldözést jelent. Az üldözés az, amit a bandája tesz, a spirituálisan nyitott, mást megélt, másként gondolkozó emberekkel. (Mára úgy átalakult a liberális réteg, hogy semmiféle más véleményt nem visel el, csak a magáét.) Nagyon szomorú, hogy elég sok katolikussal szemben a liberálisok rajonganak a Pápáért. Ezen mindenkinek el kellene gondolkozni, de legfőképpen a Pápának! Ferenc pápa mond amit akar, és a hívő (az Egyház által meghatározott kötelező elfogadáson kívül) azt gondol s mond, amit akar. Ha a hívő „konzervatív” és ragaszkodik a belévert dogmákhoz, a liturgiához akkor tegye! Ha ennek hangot is ad, tegye. De ez NEM egyenlő a Pápa üldözésével. Többségünk azt várná, hogy a Pápától olyat halljon, ami nem megosztó a keresztények körében, hanem összetartó.
Nekem kissé aggasztó, amit napokban olvastam:
SOROS úr adománya: „… Ennek érdekében a 650 ezer dollárt a PICO, illetve a Faith in Public Life (Hit a Közéletben) nevű baloldali, liberális katolikus szervezeteknek adták, hogy karolják fel mindazon témákat – elsősorban a társadalmi igazságosság, a nagy jövedelemkülönbségek ügyét –, amelyeket Hillary Clinton is magáévá tesz a kampányában.”
Kapcsolódó dokumentum: https://s3.amazonaws.com/lifesite/opportunities-fund-memo.pdf

Vágó Úr, mi nem üldözzük a Pápát és még Önt sem, csak mindenkit arra kérünk, hogy építsen, és ne romboljon, ne osszon meg, hanem erősítse és maradjon meg Krisztus igaz békéjében.
„Egy aknamezőn járunk, és ez egy harc kezdetét jelenti, amely egészen addig fog tartani, amíg vissza nem térünk az eredeti állapothoz. A legfontosabb az egyház lelkipásztorainak egysége”– mondta Gerald Murray atya, egy nagyszámú, New-York-i gyülekezet vezetője.”
Ismétlem, senki nem üldözi a római Ferenc Pápát, de azt elvárjuk, hogy olyan legyen, aki igazi atyja az Egyháznak, hogy ne liberálisok dicsőítsék és tapsoljanak neki, hanem a 2000 éves dogmatikus, liturgián felnövekedett komoly hívők.
De ezt Vágó úr, Önnek hiába is mondom, és kevesen fogják megérteni mondataim mélységét.

3.
UNICEF és menekült gyerekek

„Ilyen embertelen körülmények miatt nőtt az elmúlt 4 évben 13,9 millióval a menekültek száma, és ez az oka annak is, hogy immáron összesen 60 millió menekült van világszerte. A menekültek fele pedig gyerek, akiken ha nem segítünk, örökre elveszíthetik fiatalságukat és jövőjüket.”
Nos, más számítások szerint nem fele (sokszor terhes nőkkel együtt 30% a menekült gyerek és a nő). Mindegy, ez is nagy szám, de ha jól belegondolunk, nem egyszerű ez a helyzet sem.
Abban mindenki biztos lehet, hogy ebből a migráns ügyből hosszútávon mi sem tudunk kimaradni és nem érintett lenni. Akkor viszont jó előre őszintén, okosan kellene gondolkozni, mit tegyünk, mert a mi országunk egy szép, vízben gazdag, jó éghajlatú vonzó terület. Ugyanakkor, egy egyre csökkenő lélekszámú ország nem tud oázisként létezni és nem tudja magát megvédeni az eleinte „gyengéd” erőszak, majd a harcos betörés ellen.
A gyerekek befogadása tetszetős, humánus és karitatív lenne. Nagyon fájdalmas a lebombázott területeken bolyongó, koszos, éhes árva gyerekeket látni. Mi eddig is sokat befogadtunk és már csaknem mind meg is szöktek! Hova lettek? Mivel lehetne őket itt tartani? Kell-e őket itt tartani?
Nagyon sok kérdés van, és még több hátulütője lenne ennek az egésznek.
Mi a célunk? Durván csak párat említenék: hogy országunkban ne alakuljon ki második kultúrájú, szokású párhuzamos társadalom, s integrálható legyen az, aki mégis idekerül, valamint megmaradjon a európai kultúránk, erkölcsünk, hitünk.
Kérdéseim:
Hány éves gyerekekről beszélünk? Az UNICEF erről nem írt.
Migránsok között pl. a 10 éves – a mi fogalmaink szerint gyerek – már lehet katonailag valamennyire kiképzett, ideológiailag erősen fertőzött, nézzük csak meg a híreket. Ha kisebb a gyermek, mondjuk pár éves, – felmerül a jogos kérdés – mi lehetett a szüleivel, lemondanak-e róla, vagy utána özönlenek-e? Az világos, hogy velük együtt nem lehet befogadni – ez olyan lenne, mint a trójai faló… – mi kevesen vagyunk, ők meg túl sokan. (Értsük meg egymást. Egy példával élve: van egy 5 szobás szuper lakásom, majd valami módón kényszerből vagy önként, be kell fogadnom egy 14 fős migráns családot. Kérdés, mi lenne ott 2 hónap múlva? Magunk menekülhetnénk! Ez lenne országos méretben is, ha most nem vagyunk észnél!) Mennyi éves lehessen az a kor, amikor még nem hatott rá a kultúrája, a szokásai stb. Tudjuk a nevelés sem egy varázsszer, főleg olyan kezekben, ami még ront is, mint a nevelőotthonok rémtetteit elkövetőknél. A menekült/migráns árvákat bezsúfolva állami nevelőotthonokba (persze csak ha árvák) nem nevelnek-e belőlük a szeretet, megértés, egyéni bánásmód hiányában jó sok deviáns embert? Kell-e ez nekünk, bírunk-e ezzel a problémával? Megoldottuk-e hazánk cigány lakosságának ilyenfajta baját? Nem! Akkor? Engedhetjük-e? Még a magunk berkein belül sem tudunk időben lecsapni a gyermeket erőszakolókkal szemben, pedig aki ezt elnézte, azt is melléjük kellene zárni.
Ismétlem: ha kiskorú, ebben a tekintetben meddig vesszük annak (?), hogy került ide, nem kellene-e attól félni, hogy hirtelen egy népes család csapódik mellé, akár rokonai akár nem, mivel irataik nem hitelesek, így bárki bármit mondhat…?
A másik nagy kérdés az lenne, milyen vallásúnak neveljük őket, pl. kereszténynek, ha mohamedánnak indították, mohamedánnak nem tudjuk, és jobb, önvédelem szempontjából is praktikusabb lenne el sem kezdeni. Akkor ezzel is mi van?
Az is nagy kérdés mi az erősebb, a genetika, a nevelés, vagy az amit addig látott, mennyire határozza meg. Mi lenne belőlük? Ki tudnánk-e nevelni pl. ezt a fajta viselkedést, igénytelenséget? (amit a képen láthatnak…)

Kép forrása: mno.hu
Vagy a nők semmibevételét, mert kiskorától ezt itta be a környzetéből, az apjától stb.
Sok bizonytalanság, sok gyötrődés. Segíteni kellene a gyermekeken, de első gond HOGYAN? Nem hinném, hogy gyors megoldás lenne, hacsak nem az, hogy az OTTHONI, az EREDETI KÖRÜLMÉNYEKET KELLENE MINDENÁRON ÚGY MEGTARTANI VAGY VISSZARENDEZNI, HOGY NE KELLJEN MENEKÜLNIÜK. EBBEN LÁTOM AZ EGYETLEN JÓ MEGOLDÁST!

Elgondolkozásra, amikor a bumeráng visszatér…
Tudjuk jó és rossz is van az emberekben

Mindenki azt szeretné, hogy hozzá korrektek, jók legyenek.
Kérdés, belenéztek-e magukba, milyen módón viselkednek Önök a többi emberrel. Általában azt mondják, amilyen a mosdó, olyan a törülköző. Ezt a nagy igazságot nem akarják meglátni, inkább igazságtalanul szenvedőnek tartják magukat az emberek.
Nagy vonalakban nézzünk a földünkön körbe: Ha profitért, területfoglalásért, kizsákmányolhatóságért, amit főként Európa, USA stb. tett az afrikai, ázsiai, dél-amerikai országokkal pl. 200 éven belül nem nyomorodtak volna le. Ezeket a szegényebb országokat nem kizsákmányolni, megbombázni, politikai (bel)harcokat gerjeszteni, stb. hanem fejleszteni kellett volna. Ha segítettek volna rajtuk, ma nem akarnák éhezés, nyomor miatt elmenni, ellepni a világot. Az lenne-e, ami mára lett? NEM. Ellenben az általuk okozta hibát, mohóságot, most olyanok nyakába is szeretnék varrni, akiknek egy gyarmatuk sem volt.
Jó és rossz. Melyik nyer az nagy kérdés. Vívunk magunkkal és a bennünk lévő feszültségeket, bizonytalanságot, a belső lelki, erkölcsi rendezetlenségeket kivetítjük a környezetünkre is. Egyénenként is baj van, hiszen ebből áll össze a nagy egész…! Mindenki szeretné a jót megélni, biztonságban lenni, de érte szinte semmit sem tesz. A lélek, a gondolat, az akarat van előbb, majd a jobb lét, a korrekt világ innen indul, nekünk magunkban, a fejünkben kellene érte tenni. Ez lenne az első lépés.
Helyette engedik magukat megzavarni, kósza ideológiákkal, a hazugságok meghallgatásával. Befolyásolás megy minden szinten, érdekhalmazok húzódnak, s e mögött főként jól megfizetett hazudozók vannak.
Kérem, gondolkozzanak, nekünk az AQUILA-nak sem pénzünk, sem hatalmunk nincs. Ami van, amitől boldogok vagyunk, az Istentől van, és nekünk teljesen elég. SOLO DIOS BASTA (=„Isten egyedül elég”) mondja Avilai Szent Teréz anyánk. Szeretjük a hazánkat, az embereket, és védeni akarjuk az életünket. Nem lenne jobb Önöknek is ezen az oldalon állni?

Vargáné Pável Márta AQP elnök
2016.09.10.

A bejegyzés kategóriája: Reagálások
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük