TÚLLÉPÉS – tartalomjegyzékek

 • TÚLLÉPÉS 2022 / III.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • A SZABAD AKARAT SZOKATLAN MEGKÖZELÍTÉSBEN – Pável Márta
   Újszerű és racionális gondolatok a szabadságról, szabad akaratról, Isten kegyelméről – keresztény, 21. századi szemmel, felhasználva elmélkedési közléseket, K. Rahner gondolatait, keleti tanokat egyaránt.
  • 7 KÉRDÉS, 7 VÁLASZ – Szeibert Márton
   A mai korban gyakran felmerülő kérdések a keresztény hit, Isten létezése és jósága kapcsán, valamint az ezekre adott tömör válaszok.
  • A KERESZTÉNY HITRE VESZÉLYESEK-E AZ UFÓK? – Pável Márta
   Sok teológiai kérdés merülhet fel, amikor a beszűkült “geocentrikus”/emberközpontú világunk előtt megnyílik egy nagyobb léttér például idegen intelligens lények megjelenésével. Vajon miért érdekük a földi vezetőknek az ufók eltitkolása? Hogyan lehet egy-egy bibliai tanítást magasabb nézőpontból szemlélve értelmezni? Ebben a kemény, őszinte és kritikus hangvételű írásban ezeket a kérdéseket érintjük.
  • ÉLETFELADAT – Márkus Edit
   Az önmegvalósítás, önbeteljesítés különböző útjairól, a szentnek tűnő, de valójában hiú életfeladatokról, és a valódi boldogság felé vezető tiszta útról olvashatunk itt felülemelkedve a hétköznapok beszűkült látásmódjából.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2022 / II.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • ÚJ VILÁGREND? NEM! Ragaszkodom a régihez – Pável Márta
   Kétféle megközelítés lehet. Egyik, ami elkerülhetetlen és kívánatos, jobbító fejlődés, ezzel is foglalkozom a cikkben. A másik, amit senki sem kíván, csak akik kitalálták, ami ellen harcolni kell…
  • Küzdelem önmagunk ellen – Szeibert Márton
   … önmagammal küzdök, és bárhogy is csinálom, ez a küzdés mindig épp olyan nehéz, amilyen erős vagyok … Ebben az írásban szeretnék ezzel párhuzamosan a társadalomról, civilizációról is beszélni.
  • Szent Maximilian Kolbe élete – Rizmayer Péter
   … Amikor Rajmund kilenc éves volt, elmondta édesanyjának, hogy álmot látott. Megjelent neki a Szűzanya és két koronát tartott a kezében: egy fehéret és egy bíbor színűt. Megkérdezte Rajmundtól, melyiket választja…
  • UFÓK léte… C.G.JUNG KONTRA AQUILA – Pável Márta
   … Jung az ufókról írt könyvének a címe – amiből idézek – Carl Gustav Jung: Titokzatos jelek az égen … melléteszem szinte kortársát, Karl Rahnert, a nagy teológust …
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2022 / I.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • ISTEN MEGISMERÉSÉNEK FOLYAMATA – Pável Márta
   Dogmákkal, Tamás evangéliummal, Bibliával alátámasztott, de legfőképp valós Isten-élményekre, elmélkedésekre alapuló racionális közlés Isten megismerhetőségéről. Nagyon mély mondandó Isten különböző szintű önközléseiről is…
  • GONDOLATOK A DIMENZIÓKRÓL, SZABAD AKARATRÓL, IDŐRŐL – Szeibert Márton
   A kvantumok határozatlanságán elmélázó írás, mely filozófiai feltételezésekre és a létsíkok fogalmára építve választ keres a szabad akarat kérdésére.
  • ILLÉS PRÓFÉTA ÉS KERESZTELŐ JÁNOS – Rizmayer Péter
   Akinek füle van a hallásra, az hallja meg! című könyvre, a Bibliára és más tudományos munkákra alapozó írás, mely párhuzamokat, hasonlóságokat, összefüggéseket mutat fel Illés prófétáról és Keresztelő Jánosról.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2021 / IV.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • GONDOLATOK A KERESZTÉNY PÁPASÁGRÓL – Szeibert Márton
   Arról, hogy hogyan jött létre a keresztény pápaság, ez milyen hatással lehet keresztény hitünkre és a katolikus hit egységére…
  • BESZÉLGETÉS JÉZUS KRISZTUSSAL – Pável Márta
   Csomagolás nélküli kemény üzenet a papsággal és az apostoli Anyaszentegyházzal kapcsolatban.
  • AZ EMBEREK FÉLELEMBEN TARTÁSA – Pável Márta
   Az istenhit nélküli élet következményéről, az uralkodó réteg világszintű manipulatív akcióiról, a folytonosan táplált jogos vagy túlzott félelmekről.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2021 / III.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • AZ EMBERISÉG MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE – Pável Márta
   Az idő megközelítésének módjairól, a transzcendens tudás és az egyszerű logika hiányáról. „Ezt az egész írást felkiáltásnak szánom, hogy emberek vigyázzatok, komoly baj közeleg…”
  • EGY EGYSZERŰ IMA: HATALMAT AKAROK – Szeibert Márton
   Egy rövid imádság: mély, lelki vágyakból fakadó szavak.
  • FRATELLI TUTTI ENCIKLIKA KAPCSÁN KIALAKULT VÉLEMÉNYEINK – Pável Márta /AQUILA KÖZÖSSÉG
   A Közösség több tagjának véleményét megszólaltató, Egyházat féltő, kritikus hangvételű reflexió.
  • VAN-E ÉRTELME IMÁDKOZNI? – Szeibert Márton
   Az imádság értelmetlenségéről szóló állításoknak és érveknek a cáfolata.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2021 / II.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • VALÓDI IGAZSÁGOT LEFEDŐ MAYA FÁTYLA – Pável Márta
   A maya fátyol fogalmáról, a keleti és nyugati tanokat egységben szemlélő keresztény megközelítés. Élet, fizika, vallás… minden az illúzió tükrében, illetve a háláról, ami kapukat nyit.
  • HIT ÉS GNÓZIS – Szeibert Márton
   Edith Stein, Karl Rahner és Pável Márta írásaiból kiinduló gondolatok a hitről és a tudásról, egyáltalán ezek jelentéséről és viszonyáról.
  • EMBER MÍTOSZ és HAGYOMÁNY hatása alatt – Pável Márta
   Az emberben levő ráció és emóció szükséges egyensúlyáról, a mai arány eltolódásáról és annak veszélyeiről, a gyökerek és mítoszok fontosságáról, valamint az Isten felé való odafordulás jelentőségéről.
  • TIÉD VAGYOK – Marton Janka
   Istennek átadott élet tükröződése Avilai Szent Teréz verseiben, melyek minket is erre a boldog önátadásra ösztönözhetnek, és amik ebből a mély lelki életből születtek.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2021 / I.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • MILYEN LEHET AZ EMBERISÉG KÖZELJÖVŐJE? – Pável Márta
   A mai spirituális lelki fejlesztés hiányában, a cél nélkülivé vált világban mi lesz az emberiség állapotával, hogyan és meddig bírja a kialakult nihilt.
  • KOMMUNIKÁCIÓ ÉS EGYSÉG – Szeibert Márton
   Gondolatok a kommunikáció és egység kapcsolatáról, az individuumról, a tékozló, vándorló életünkről Fred Hoyle A fekete felhő című írása kapcsán.
  • TÖREDÉKES GONDOLATOK AZ OKTATÁSRÓL – Rizmayer Péter
   Az iskolarendszer rugalmatlanságáról, a robotszerű tanításról, az intuíció elfojtásáról, a lelketlenségről, a lényegi kérdések elkerüléséről.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2020 / IV.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Lélek és túlvilág létének „bizonyítása”, indirekt módon… – Pável Márta
   Az elmélkedésről, transzcendens élményekről, valódi tapasztalatokról, lélekről és Istenről szóló írás, mely új megvilágításba helyezi például az agy szerepét is.
  • Isten megbocsát – vagy mégsem? – Szeibert Márton
   Ember-ember és ember-Isten kapcsolatban a megbocsátás eltérő jellegét, a bűnbocsánat szentségét, Isten megtisztító kegyelmét elemző gondolatok.
  • Aranykor és az ember vagy azon túl – Márkus Edit
   Hamvas Béla és Alexis Carell nyomán a régibb dicső emberről való gondolkodás és az azon túlmutató transzcendens isteni cél megvilágítása.
  • Egy – vélhetőleg – fel nem állítandó karácsonyfa margójára – Rizmayer Péter
   A karácsonyfa jelentőségéről, összekapcsoló szerepéről, transzcendens szimbolikájáról szóló írás beleültetve a mai vírushelyzetbe, és egyben reakció is Bordeaux radikális baloldali polgármester kijelentésére.
  • Lét-kérdés, metafizika és misztika kapcsolata – Marton Janka
   A jelen vírushelyzet miatt újra aktuálissá vált a szakdolgozat néhány részlete: a lét-kérdés az ember életében, ebből pár fejezet szól a krízisről, és annak Istennel való megéléséről.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2020 / III.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Az ökumenizmus és a koalíciókötések – Pável Márta
   Értekezés a kereszténységen belül megfigyelhető ökumenikus irányvonalak tévútjáról.
  • Ószövetség és Újszövetség kapcsolata, Jézus Krisztus istensége – Pável Márta, Szeibert Márton, Rizmayer Péter
   Misztikát, kritikai forráselemzést, régészetet egységbe kovácsoló értekezés Jézus valóságának megkérdőjelezhetetlenségéért.
  • Túllépni önmagunkon – Pável Márta
   Hogyan forduljunk a szellemi mivoltunk, egy Emberségesebb forma felé? Lelki és logikus, filozófikus és gyakorlatias gondolatok.
  • Újjászületés a Bibliában, korai Egyházban, misztikában és a dogmatikai elítélése – Rizmayerné Márkus Edit
   Értekezés a reinkarnációs fogalmakról, a korai kereszténységhez való kapcsolódásukról, és a misztikus és dogmatikus megközelítésükről.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2020 / II.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Isten immanens és transzcendens is – Pável Márta
   Látszólag ellentétes fogalmak megértését segítő írás, mely szellemi örömet és reményt ad. Egy teljes létértelmező világkép érthető nyelven megfogalmazva.
  • Elszakadni önmagamtól, avagy rátalálni a valódi önmagamra – Szeibert Márton
   Gondolatmorzsák Isten akaratáról, a világ illúziójáról, a megismerés filozófiájáról, Jézus erős kifejezéseiről…
  • Szűzanya jelenések Zeitoun-ban – Marton Janka
   A XX. század egyik csodájáról, mely emberek ezreinek mutatta meg magát Kairóban, és amit egyházi és állami szervek is hivatalosan elismertek.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2020 / I.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • A haláltól kell-e félni? – Pável Márta
   “Az emberek általában és jogosan félnek az ismeretlentől, való igaz, hogy a legkevesebben azt tudják, hogy mi van a halál után. Mivel erre mindenki kíváncsi, s az emberek mindenre vevők, sok megtévesztés is elhangzik, pont ennek az ellenkezőjét szeretném most elérni.”
  • Szent Márta és Szent Pál – Rizmayer Péter
   Eckhart mester 14. számú prédikációjának továbbértelmezése – avagy mi a szerepe Mártának és Máriának, Pálnak és Péternek?
  • A Miatyánkban átszellemülni – Szeibert Márton
   A leghíresebb imádság képekben, hogy olyat fejezzünk ki, amire a nyelv nehezen képes.
  • A pszichológia transzponálása – avagy hogyan lesz Leonardo da Vinciből Jézus Krisztus – Szeibert Márton
   Fejlődés, motiváció, kihívások… sok-sok kulcsszó, ami a mai modern világban a robotoló emberek inspirálását célozza. De vajon mi adhat valódi motivációt, és mi keltheti életre a mélyen gondolkodó embert?
  • Edith Stein – Rizmayer Péter
   “… egy szent hogyan halad Isten felé, hogy foszlik le róla a világ, Istenért hogyan konfrontálódik a legszűkebb környezetével is, és aki végül vértanúként fejezi be az életét.”
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2019 / IV.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Egyház igaz volta, keresztény úton maradás kérdése – Pável Márta
   Az Egyház létének veszélyéről, az építő kritika elfogadásáról, a megtisztulás szükségességéről, Krisztus elleni bűnről és Krisztus követéséről
  • Elmélkedés Krisztus tanításáról – Szeibert Márton
   A krisztusi tanítás folyamatos elemzésének szükségességéről, az Istennel való egységről, mint a boldogság forrásáról
  • Egy exhibicionista mélyrepülése – Pável Márta – Márkus Edit – Rizmayer Péter
   Az Eucharisztikus Kongresszusról, egy humorista színvonal alatti szerepléséről egy eucharisztikus rendezvényen, és ezzel szemben Krisztus valódi normáiról
  • Nem kéne Istent játszani – Szeibert Márton
   Súlyos etikai kérdésfelvetések az SMA-betegség kezelésével, pénzgyűjtéssel kapcsolatban, valamint arról, hogy az ember hosszútávú boldogsága Istenben található
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2019 / III.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Létezik-e felesleges élőlény/életforma? – Pável Márta
   A legalapvetőbb emberi kérdések kerülnek itt előtérbe, amiket 3 különböző nézőpontból is megvizsgál a szerző a materialista felfogástól kezdve a spirituális megközelítésig.
  • Török 150 éves itt léte mennyit változtatott, rontott a katolikus hiten? – Szakálos Gizella
   A keresztény és a mohamedán vallásról, azok különbségeiről. Történelmi visszatekintés a török hódításról, a protestantizmus és a reformáció terjedéséről, milyen változásokat eredményezett a kereszténységben, papi képzésben. Mindezek párhuzamban a mai korral.
  • Szent Józsefről – Rizmayer Péter
   Többrétű áttekintés Szent Józsefnek, Jézus nevelőapjának életéről, lelkiségéről, hatásáról.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2019 / II.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Mai teológiai tévedések s vélemények… – Pável Márta
   Ma sok hozzáértő és nem értő véleményt nyilvánít Isten ügyében. Csak pár jellemző tévedést említek meg, a célom, hogy egyfajta aquilás szemlélettel tegyem tisztába a dolgokat.
  • A szabadság Szent Ágostonnál és Karl Rahnernél az Aquila-teológia fényében – Szeibert Márton
   AQUILA-teológiai szakdolgozat (2. rész). Ebben a részben Ágoston szabadságfogalma kerül tárgyalásra, majd ehhez hozzáteszem a saját gondolataimat a rossz létezésének az okáról, illetve a szabad akarat megnyilvánulásáról.
  • Tanulságos viselkedési minták – Márkus Edit
   Az emberek és az állatok viselkedési formáiról, különféle játszmákról, továbbá, hogy mit tanulhatunk a körülöttünk levő állatoktól, valamint, hogy hogyan segíthetnek minket ezek a Transzcendencia felé.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2019 / I.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • A „Nagy Bumm” és az univerzum tágulása – Pável Márta
   Tudományos elméletek beszűkültségéről, felszínességéről. A dimenziók mibenlétével és egymásba hajlásával kapcsolatban az alázat fontosságágára hívja fel a figyelmet ez az írás, egyrészt a tudományban, csillagászatban, de az emberi különleges jelenségek értelmezésében is. Kifejti, először a saját létünk értelmét kellene megtalálni, hogy aztán helyesen tudjuk a körülöttünk levő világot elemezni.
  • A szabadság Szent Ágostonnál és Karl Rahnernél az Aquila-teológia fényében – Szeibert Márton
   AQUILA-teológiai szakdolgozat (1. rész). Ebben a részben az Aquila-teológia és Rahner szabadságfogalma kerül tárgyalásra. A kérdés aktualitása a XXI. században is jelentős. 3 alapvető teológiai probléma a szabad akarattal: okság, időbeliség, semmiből való teremtés. Ezeket járja körbe ez a dolgozat.
  • Karácsony (1994) – Pável Árpád
   Szépirodalmi alkotás. Egy kis falusi házikóban élő öregasszony szentestéje. Megindító írás.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2018 / IV.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Végzetes vakság vagy az emberiség egy részének árulásra – Pável Márta
   A cikk több rétegű, de egymásba olvadó problémákról ír. Egyrészt a föld geológiai, éghajlati stb. változásai, emberek károkozása, és veszélyek fel nem mérése, felkészületlenség, valamint ezeknek együttes hatása.
  • Introvertált – extrovertált, mi is ez? Van-e jelentősége a misztikában? – Szeibert Márton
   Ismerkedés a két jungi fogalommal, vajon mi lehet a különbözőség oka, milyen egyéb tulajdonságokkal lehet ezt a két fogalmat még felruházni, végül pedig arra tér ki az írás, hogy ezek a tulajdonságok hogyan befolyásolják a meditációt.
  • Halottak napjára – Pável Márta
   A novemberi időjárás az elmúlásra, a földöntúlira mutat, a végső állapotra hívja fel minden ember figyelmét. A halál megéléséről vagy meg nem éléséről, az attól való félelemről vagy az igazi boldogság megtalálásáról és egyéb lelki folyamatokról szól ez az írás.
  • Prohászka és Bergson közös vonásai – Pável Ágnes
   Prohászka Ottokár szentéletű püspök és Henri Bergson filozófus közös gondolatainak, áttekintése. Lelki útjuknak számos közös szakasza van, amely egy képzeletbeli közös munkára lehetőséget adott volna – kicsit tovább gondolva mindkettőjük nagy ismerője, Dienes Valéria fiktív párbeszédét.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2018 / III.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Végzetes ellentétek – Pável Márta
   A felszínes emberi viselkedés, kontra az élet-halál harcot vívó emberek tömege. Mi okozza a súlyos betegségeket? Mit hordozunk mélyen magunkban a tudatalattinkban? Miért vagyunk önsorsrontóak? Mit lát az apró ember a végtelenből? Mi a megoldás?
  • Szent Ágoston Vallomások című művének olvasása közben – Rizmayer Péter
   Ágoston már egy földről elrugaszkodott isteni SAS, aki visszanéz abba a földben lévő vékony, jelentéktelen és nem túl mély „furatra”, amelynek mélyén eddig élt és amelyet – amíg ki nem jött onnan –, a világnak gondolt. A Vallomásokhoz kapcsolódóan a loglocalról, Istenről, mint az egyetlen szilárd pontról és a személyiség megszületéséről szól ez az írás.
  • Háromdimenziós vagy transzcendens Istenkép a nyerő (2. variáció, gondolkozzunk mélyebben…) – Pável Márta
   Az elterjedt rossz Isten-kép okairól, lehetséges megoldásokról ír a szerző. Többek között az elmélkedésre és a János evangélium helyesebb Isten-fogalmaira mutat rá. Túl kellene lépni sok középkori, vaskos és helytelen megfogalmazáson, a katolikus merev fogalomrendszert is frissíteni kellene.
  • Az ima – Márkus Edit
   Az ima folyamatáról, lényegéről olvashatunk ebben az írásban: az ima nem a világtól való menekülés vagy afféle pótcselekvés, hanem az alapvető eszköz a hívő ember útja során, mely átalakul, megújul, elmélyül, ahogy haladunk előre.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2018 / II.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Párhuzamok: VILÁGURALOM, VILÁGVALLÁS… – Pável Márta
   A vallási sokféleség fontossága, miért rossz az ökumenizmus, milyen károkat okozna a nemzeti és vallási sokszínűség megszűnése, és milyen párhuzamokat mutat a két jelenség.
  • Párhuzamok Avilai Szent Teréz és Helftai Szent Gertrúd misztikájában – Marton Janka
   A két szent olyan sok párhuzamot hordoz, mintha ugyanannak a búvópataknak ágai bukkannának fel évszázadok távlatában. Jelen írás ezeknek a hasonlóságoknak a bemutatása, melyet sok idézettel támaszt alá a szerző.
  • Mit ad Isten? – Szeibert Márton
   Egy személyes példa, mely bemutatja, hogy az Istent szeretőknek valóban minden a javukra válik, és hogy a bajokat magunknak okozzuk, a szeretet viszont Istentől jön.
  • Miért van kevesebb katolikus, mint „kellene”… – Pável Márta
   Egy internetes cikket követve, azt korrigálva és kiegészítve elemzi a szerző a címbeli kérdést, melyre valós okokat tár elénk.
  • A Remény és a hiú ábránd harca – Márkus Edit
   A remény szó gyakran előfordul szóhasználatunkban, sokszor sok mindenben reménykedünk, így érdemes kicsit közelebbről is megvizsgálni, mit jelent reménykedni valamiben, avagy jól tesszük-e, hogy reménykedünk, s nemcsak hiábavalóság.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2018 / I.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Örökké élni? – Pável Márta
   Lelki és testi síkon megközelített kérdések, elemzések, válaszok. Mi értelme lenne a földön 1000 évig élni? Milyen anomáliákhoz vezetne? Készen áll-e erre az emberiség, mely már ma is erősen kettészakadt az életszínvonalt tekintve? Mik lehetnek a génmanipuláció veszélyei? A testi életkor megnövelése hogyan hathat a lelki egzisztenciára? Milyen hipotézisek merülhetnek még fel az ember fejlődését illetően?
  • A teljes megsemmisülésig – Marton Janka
   “… Prohászka gondolatait ezért most rávetítem az egyházra, azt kiemelve, hogy ha az egyház az eucharisztia valóságának mély megélésére koncentrálna, abból miként újulhatna meg, válhatna élőbbé, hatékonyabbá és biztosíthatná fennmaradását a jövőben, illetve teljesíthetné feladatát a jelenben.”
  • Nagy magyar népnevelők a kommunista idők előtt: Mindszenty József és Márton Áron – Kis Enikő
   “Két kolosszus a magyar nép történelmében. Mindketten hihetetlen életerejű, fáradhatatlanul kitartó, karizmatikus személyiségek. Mindkettő hajlíthatatlan volt katolikus hitében és értékeiben…”
  • Gondolatok a hazugságról és a világról – Szeibert Márton
   Ennek a filozófiai fejtegetésnek a célja, hogy új megvilágításból, új megközelítésben vizsgálva a hazugságot jobban megértsük a világban való létünket. Az írás megmutatja, hogy a hazugság miért az antropológia és ontológia központi témája.
  • EMBER és ember! – Pável Márta
   A nagybetűs ember nemességéről, amit jelenleg pusztítanak. “Ki az igazi EMBER, miért van, mi a célja, végső soron mivé lehetne? Mi határozza meg milyen az ember, kis- vagy nagybetűs lény lett-e belőle?” Az írás első része ezt a kérdést teszi fel, és sugallja az emberi érték nagyságát. A második rész filozófiai úton közelít ugyanehhez a kérdéshez.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2017 / IV.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Szimulációs hipotézis pro és contra – Pável Márta
   Hogyan hatna az istenhitre, ha kiderülne, hogy egy szimulált világban élünk? Elképzelhető-e ez egyáltalán, és ha igen, hogyan? A lelkünk is csak szimulált? Hogyan derülhet ki az igazság? Mi értelme lenne egy ilyen szimulációnak? Érdemes-e erről gondolkodni?
  • Mivel lehetne megmenteni a keresztény katolikus létünket? – Márkus Edit
   Napjainkban a kereszténység a legüldözöttebb vallásnak számít. Fontos kérdés, hogy mivel lehetne megmenteni a keresztény katolikus létünket ebben a helyzetben. Milyen lélekkel kell élnie a keresztény embernek? Katolikus létünk megmentése szorosan összefonódik a kultúránk megmentésével is…
  • Szent János apostol és evangélista, a sas – Rizmayer Péter
   Szent János életén, a hozzá kapcsolódó sas szimbólumon és néhány bibliai hely értelmezésen keresztül Szent János misztikus voltán, a hierarchikus egyházhoz való viszonyán való elgondolkodás.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2017 / III.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Misztika és ikonfestészet – Marton Janka
   “…Hasonlóképen, a misztikus hívő sem áll meg a felszíni, Krisztust külsőleg követő vallásos életnél, hanem annál mélyebbre hatol ‒ Isten élő ikonjává kíván lenni: ahol emberi jellemzője marginális jellegű, a főhelyet Isten foglalja el…”
  • In memoriam Roger Bacon – Rizmayer Péter
   “…A középkort – és minden más korszakot is – időről időre másképp ítéljük meg, vagy legalábbis más jelzőkkel jellemezzük. Mindettől függetlenül azonban létezik egy olyan „vonal”, amelyet azok az emberek alkotnak, akik Isten segítségével saját koruk kereteit túllépve sokkal messzebbre láttak. Meglátásom szerint ebbe tartozik Roger Bacon is….”
  • Isten és a lehetséges idegen lények vonzatai – Pável Márta
   “…A társadalom szemléletének egészséges formálása a célom, mert nagyon sok tévképzet van, ugyanakkor egyre biztosabb, hogy nagyon aktuális lesz ezen dolgok rendbetétele… Ha kiderülne, hogy vannak más idegen élőlények, már az egyház kutatásaiból, elejtett konferencia szövegekből is látható: készen állnak a válasszal, és megnyugtatok mindenkit, az istenhit és Isten tudása erősebb talajon áll… a Katolikus Egyháznak ez a tény nem ártana, hanem még szerintem használna is…”
  • A világ természete – Szeibert Márton
   “…Jelen írás egy újabb kísérlet arra, hogy a világot ismét más meg-közelítésből értsük meg. … Az alaptételem, amit alább magyarázni fogok, nem más, mint hogy a világ természete a bizonyíthatatlanság folyamatos lehetősége…”
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2017 / II.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • A kimondhatatlan kifejezése – Szent Hildegárd sajátos tanúságtétele – Marton Janka
   Az európai szemmel nehezebben érthető Hildegárd kifejezései a nem emberi fogalmakban megélt, a három dimenzió keretein messze túllépő belső lelki világról, melyben élt
  • Szent Hildegárd sas szimbólumai, ismert földön kívüli lényeket? – Rizmayer Péter
   Bingeni Szent Hildegárd élete, Hildegárd és Avilai Szent Teréz közötti párhuzam, a SAS-ok (mint fényes angyali lények) Pával Márta írásában és Hildegárd két látomásában, földönkívüliek Hildegárdnál
  • Május van, most aktuális… – Jézus Krisztus születésnapja – Pável Márta
   Részlet az “Akinek füle van a hallásra, az hallja meg” című könyvből: Jézus születésnapjának dátuma, télapó-ünnep kontra Isten valósága, megdöbbentő és felforgató lelki élmények, beszélgetések Istennel
  • Transzhumanizmus – Marton Janka
   A transzhumanizmus fogalma, kiterjesztése a materiális világ fölött álló, lelki életet élő emberre
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2017 / I.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • A hívők hitének minőségi változatai – Vargáné Pável Márta
   Az isteni kohóról, a kereszténység lényegéről, a szentség fogalmáról, az imádság hogyanjáról, és ezekkel szemben a farizeusi önmegelégedettség veszélyeiről ad képet Pável Márta katolikus hittanár abból a célból, hogy felrázza a mai kor keresztényeit.
  • A gnoszticizmus hatása a dogmatikára – Szeibert Márton
   Ebben a cikkben összegyűjtött a szerző információkat magáról a gnoszticizmusról abból a célból, hogy lássuk a dogmatikára kifejtett hatását, és elgondolkozzunk azon, hogy modern szemmel milyen új reflexiókat igényelne ez a téma.
  • Platón művészetfelfogása Állam című művében – Rizmayer Péter
   Jelen dolgozat két részből áll. Az első az Állam X. könyvében a művészetekről írottak értelmezése. A második az őrök nevelésének művészetekre vonatkozó egyes részeinek elemzése. Az írás célja az, hogy Platón művészetfelfogása kapcsán elgondolkodjunk a művészet és az igazság kapcsolatáról.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2016 / IV.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Integráció mikéntjéről, politikai gondolkodás – Vargáné Pável Márta
   Az integrációról a társadalmi fejlődés és a népvándorlás tükrében. A jogok és kötelességek egységesítéséről a nemzeti sokszínűség megőrzése mellett. A migráns tömegek kapcsán felmerülő problémákról és megoldási javaslatokról. A közoktatás pozitív/negatív integrációs hatásairól.
  • Túl-lépők – Marton Janka
   Három tevékeny misztikus: Avilai Szent Teréz, Szienai Szent Katalin és Prohászka Ottokár. Ez az írás azt vizsgálja, hogyan tudták átlépni azokat a határvonalakat, ahol az ember önmagának gátja és hogyan vezetik írásaikban – mindhárman a maguk különböző, de egy irányba mutató módján – azt az embert, aki nyitott rá.
  • A misztikus teológia alapjai című könyvből részlet – Vargáné Pável Márta
   Ez a részlet folytatja a könyv előbbi témáját, hogy a misztika útja mit kíván még az arra rálépőktől: csend, kizárólagosság, kiüresítés, vidámság – ezekről lesz itt szó.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2016 / III.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Krisztus földi helytartója és Krisztus közvetítése – Marton Janka
   Ez az írás megvizsgálja, hogy a mindenkori katolikus egyházfőnek, mint Krisztus helytartójának és közvetítőjének mi a hivatásbeli feladata összevetve Ferenc pápa megnyilvánulásaival.
  • Szerecsenmosdatás? Apologetika? Közelítés az igazsághoz? – Vargáné Pável Márta
   Gondolatok a terrorcselekmények okozta káoszról, és ezzel kapcsolatban az egyházi megnyilvánulásokról, és hogy mi az a rendíthetetlen erő, amit mára elvesztett a keresztény hívők jelentős része.
  • A csoda lényege, igazi felfogása – Szeibert Márton
   Mi az a csoda? Külső fizikai, nem szabályszerűen ismétlődő, tudományosan nem megmagyarázható jelenség, vagy belső lelki élmény? Ebből a perspektívából kicsoda Jézus? Mit jelentenek a bibliai kenyérszaporítások?
  • Elragadtatás – TRIBULÁCIÓ – pretribuláció? – Vargáné Pável Márta
   Hogyan értelmezhető a nagy szorongattatás és az elragadtatás? Jelen írás egy hívő szemével vizsgálja meg racionálisan ezt a kérdést.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2016 / II.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Mi az a sötét anyag? – Vargáné Pável Márta
   Pável Márta ad választ a fizikusok kérdésére, csak épp nem a 3 dimenziós fizikai oldalról, hanem transzcendens magasságból megközelítve. Válaszához felhasználja több éves és aktuális elmélkedésinek eredményét.
  • Lélek és test együttműködése, harca és békéje – Márkus Edit
   Márkus Edit arra tesz kísérletet, hogy bemutassa, miképpen lehetne összeegyeztetni a katolikus hitet a lélekvándorlással, mely pontokon lehetne esetlegesen összekapcsolni, hol nyújthatna segítséget e tanrendszer a kereső embernek.
  • Festmény
  • A magyar emberi lélek és viselkedés rejtelmei – Vargáné Pável Márta
   Ki számít ma magyarnak? Erről és a magyar tulajdonságokról ír Pável Márta, és ezzel kapcsolatban szót ejt a migránshelyzetről és az európai népek virulensségéről is.
  • Fotó: Avilai vár
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2016 / I.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Misztikus közösség – Márkus Edit
   A szó igazi értelmében vett, autentikus misztikából fakadó közösségi lét elemezése, illetve azon lehetőség feltárása, hogy miként lehet ilyen kincsekre bukkanni.

  • Természet alkotta
   A tél csodái (1): Pável Márta által készített fénykép egy jégvirágos ablakról.

  • Vallásos megélések – Vargáné Pável Márta
   A szerző saját tapasztalatainak köszönhetően sokféle vallással és sokféle istenkereső emberrel találkozott. Ezekből kiindulva ad építő jellegű kritikákat saját Katolikus Egyháza felé is.

  • Unitárius lelkipásztorkodás az AQUILA „harmadrend” által megélt katolikus igazságok fényében – Kis Enikő
   Az unitárius közegben nevelkedett majd felnőtt korban katolizált szerző mutatja be először az unitárius vallást, majd ehhez kapcsolódva az AQUILA-ban megélt katolikus igazságokat.

  • Deres bambusz
   A tél csodái (2): Pável Márta által készített fénykép egy deres bambuszról.

  • Szent Teréz és Platón – Rizmayer Péter
   Platón műveiből és Szent Teréz Belső várkastély című művéből kapunk képi párhuzamokat, melyek ugyan más kultúrákban íródtak, de mélységüknél fogva egy belső dialógusban vannak egymással.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2015 / IV.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Eleven Fáklya – Marton Janka
   Gondolatok Avilai Szent Teréz lelkiségéről Az Alapítások könyve című művének tükrében

  • Kritika a kereszténységet érintő általánosítással szemben – Vargáné Pável Márta
   Miért felelős a kereszténység, az egyház, és miért felelünk mi, emberek?

  • Festmény
   Dr. Szincsák (Csák) József építészmérnök, operaénekes, író, tanár, polihisztor festménye

  • A misztikus teológia alapjai című könyvből – Vargáné Pável Márta
   Az elmúlt év Avilai Szt. Teréz miatt a misztika évének is mondható volt, de jól látszódott: a misztika értékelése, érzékelése egyre kevésbé működik. Ez a részlet ezt kívánja valamiképp orvosolni, kompenzálni.

  • Különleges elmék – Marton Janka
   Nikola Tesla és Leonardo da Vinci belső világa
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2015 / III.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • 500 éve született Avilai Szent Terézről, aki az AQUILA lelki lényeg egyik alapja – Vargáné Pável Márta
   Vargáné Pável Márta ír Terézről szokatlanul személyes lelki közelségből. Teréz tanításai ma is aktuálisak, szemlélődő útját ma is követhetjük.

  • Festmény (1)
   Dr. Szincsák (Csák) József építészmérnök, operaénekes, író, tanár polihisztor festménye

  • Gondolkozás az új ismeretek eredetéről – Rizmayer Péter
   Ez az írás alapvetően abból a kérdésfeltevésből indul ki, hogy hogyan lehetséges az, hogy valaki képes teljesen más jellegű, olyan új ismeretre szert tenni, ami egészen másképpen mutatja meg a világot. Ő vajon honnan veszi?

  • Leonardo Utolsó vacsorája – Márkus Edit
   Leonardo híres festményének “csendes személése” (nem a szokásos szenzációhajhász írás).

  • Bizonytalanságaink, kiszolgáltatottságunk – Vargáné Pável Márta
   Bátor szembenézés az emberi létünket bizonytalanná tevő súlyos tényezőkkel. Gondolatok a létbizonytalanságunk okairól és a továbbélés feltételeiről.

  • A Szűzanya által átadott kendők története – Marton Janka
   3 kor, 3 táj, 3 ember, 3 Szűzanya-jelenés. Szűz Mária egy vállkendővel mindannyiunk számára Isten különleges oltalmát ígéri. Mik a párhuzamok, mit tanulhatunk ebből?

  • Festmény (2)
   Oroszi József épületszobrász olajfestménye (2012.)
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2015 / II.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás – Vargáné Pável Márta
   3., utolsó rész. (Az 1.,2. részt lásd a Túllépés 3.,4. számában.) A lélekről. A halhatatlanságról. A gondolat erejéről. A biocentrizmusról. Ez nem a kérdések mély elemzése, hanem inkább a jelenségek el nem fogadottságának, megítélésének kritikája.

  • Hasonlóságok és különbözőségek Teilhard de Chardin és Karl Rahner gondolkodásában – Marton Janka
   Ez a teológiai dolgozat Isten jelen-létének hírnökeit, Teilhard-t és Rahnert mutatja be és hasonlítja össze. Betekintést ad áldozatos és lélekkel átitatott életükbe, a kifejezésmódjukba, a gondolatvilágukba, papi elhivatottságukba, transzcendentális tapasztalatukba.

  • Pierre Teilhard de Chardin és Karl Rahner gondolatmorzsái – Szeibert Márton
   Ez a dolgozat-részlet Teilhard életének utolsó éveit mutatja be, majd összefűzi Platón, Teilhard és Rahner teológiájának egy-egy morzsáját, bemutatva a közöttük fellelhető azonosságot, kitérve a szabadság-fogalom rahneri értelmezésére is.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2015 / I.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Korunk, munkahely, filozófia – Rizmayer Péter
   Az ember lehetőségéről a modern munkahely, a korunkban uralkodó szemlélet és a filozófia vonatkozásaiban.

  • Ferenc pápa – Márkus Edit
   Elemzés a pápa tetteiről, politikájáról és ezek hatásfokáról.

  • Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás… – Vargáné Pável Márta
   (Az 1. részt lásd a Túllépés 3. számában.) A lélekről. A halhatatlanságról. A gondolat erejéről. Ez nem a kérdések mély elemzése, hanem inkább a jelenségek el nem fogadottságának, megítélésének kritikája.

  • A pályaválasztási teszt kidolgozása és annak létjogosultsága – Varga Katalin
   Egy jól kidolgozott pályaválasztási rendszer ismérvei. A magyarországi pályaválasztás története, jelen működési állapota, azon tényezők, melyek az egészséges működés útjában állhatnak. Egy önkorrigáló rendszer kiépítési lehetősége.

  • Ehnaton fáraó – Marton Janka és Oroszi-Kuzmich Kinga
   IV. Amenhotep, azaz Ehnaton fáraó uralkodásáról és a vallási reformjáról. Egy fáraóról, melyet a közvetlen utódaik igyekeztek kitörölni a történelemből.

 
 
 • TÚLLÉPÉS 2014 / III.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Népesedés, vallásosság, európai bevándorlók – Vargáné Pável Márta
   • Európa termékenységi rátája miért van jóval az ideális érték alatt?
   • Világnézet, tanultsági szint kapcsolata a gyerekvállalással.
   • A föld túlnépesedésének és a bevándorlásoknak kényes kérdései.
   • A vallások közti párbeszéd lehetőségének felvetése.
   • Magyarország és a romakérdés.
  • Az ember élete, halála és a halál utáni folytatás… – Vargáné Pável Márta
   • Válaszok az életünk leglényegesebb kérdéseire.
   • Mi az anyag?
   • Milyen kapcsolatban van a test és a lélek?
   • Lehet-e a tudománynak szerepe a lelki működések megértésében?
  • Fizika és Platón… – a kutatási vágyunk okáról – Szeibert Márton
   • Az emberre jellemző analógia-keresés okáról,
   • a fizikusok és teológusok közös céljáról,
   • kutatásuk hajtóerejének közös platóni ideájáról.
  • A sas – Marton Janka
   • A sas fizikai tulajdonságainak vizsgálata, melyekkel érthetővé válik: tiszteletet parancsoló megjelenésével miként vívta ki magának különböző évezredek és tájak népeinek megbecsülését.
   • Majd a köréjük épült kultusznak és szimbólumrendszernek,
   • végül pedig a sas kereszténységben való megjelenésének szemlélése.
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2014 / II.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Érvelés a szabad akarat mellett – Szeibert Márton
   • A szabad akarat fogalmának értelmezése
   • Mélylélektani megközelítés
   • Érvelés a robotikára és evolúcióelméletre támaszkodva
  • Az idegen lényekről, a földönkívüli életről – Vargáné Pável Márta
   • A földönkívüli élet lehetőségének vizsgálata
   • Az élet és gondolkodás fogalmaink kitágítása
   • Ismeretlen fajokkal való találkozás esetleges következményei
   • Teológiai megközelítések
  • Néhány szó a gondolkodásról – Rizmayer Péter
   • Martin Heidegger Mit jelent gondolkodni? című írásának továbbfejtegetése beleszőve a buddhizmus, Platón és Avilai Szent Teréz gondolatait.
  • A katharok – Márkus Edit
   • Hiteles tanulmányok és hiteles források alapján készített írás arról, miben hihettek a katharok a XIII. században.
  • Akinek füle van a hallásra, az hallja meg! (Részlet) – Vargáné Pável Márta
   • A szerző engedélyével egy fejezetrészlet (193-203.o.) a címben megjelölt könyvből (elmélkedésekkel)
  • Bingeni Szent Hildegard – Oroszi-Kuzmich Kinga
   • Hildegard méltatása
   • A Scivias-kódexből vett 3 rajzának elemzése
 
 
 • TÚLLÉPÉS 2014 / I.
  Azonnali olvasáshoz Letöltéshez

  Kivonat a tartalomból:

  • Filozófia a determinizmusról és a rossz létezéséről – Szeibert Márton
   • A szabad akarat, az ok-okozati láncok és az idő kapcsolata
   • A bűn fogalmának szokatlan definiálása
   • Az emberi létsík felemelésének lehetősége
  • Idő, ember és a mai társadalom – Vargáné Pável Márta
   • Az idő filozófiai megközelítése
   • Az idő hiányának hatása az emberi életre
   • Az emberiség diszharmonikus fejlődése
   • A magyar nép érzékenysége, igényessége, depressziója
  • Gondolatok a tudományról – Rizmayer Péter
   • A tudomány és a filozófia kapcsolata Heidegger nyomán
   • Platón és Arisztotelész látásmódjának alapvető eltérése
   • Paradigmaváltás sürgetése a tudományos világnézetben
  • A tanítvány a kereszt alatt – Marton Janka
   • Miként tükröződik az egyes korok és alkotók elgondolása az igaz istenhívő emberről a kereszt alatt megjelenített János apostol ábrázolásában
  • Avilai Szent Teréz előtt tisztelegve – Vargáné Pável Márta
   • Pável Márta A misztikus teológia alapjai című könyvéből (a szerző engedélyével) egy fejezet
  • Pedagógia – oktatás, nevelés – Oroszi-Kuzmich Kinga
   • Az információközpontú társadalom hatása a nevelésre
   • A tanárok erkölcsi és anyagi megbecsülésének változása
  • Templomrombolások – Vargáné Pável Márta
   • A templomok szerepe régen és most
   • Értékvesztés és provokáció
   • Az Egyház szerepe a templomrombolásig süllyedt társadalomban
   • A vallásszabadság kérdése
   • A babonák terjedésének oka
 
 
Kategória: tullepes_osszes | A közvetlen link.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük