Egy vagy két kulcsos legyen az adórendszer?

Az AQUILA Párt válasza az elhangzott kérdésekre, véleményekre.

Néhány bevezető információ a teljesség igénye nélkül, amennyi egy ilyen rövid írásba belefér:

Az AQP véleménye – a célkitűzéseink szellemében – teljességgel embercentrikus és szociális megközelítésű, így messze nem a fiskális szemléletet tükrözi, főleg hogy magam sem vagyok – aki most hangosan gondolkodom – gazdasági szakember. Konzultálunk azonban szakértőkkel, így elmondhatjuk, hogy az az adórendszer-elgondolás, amit az AQP kidolgozott, gazdasági szempontból is megvalósítható lenne.

Mielőtt erről beszélnénk, egy pár szóval megemlítem, hogy távolabbi elképzeléseink szerint (de ehhez még komoly szakmai munka, felmérés, egyeztetés kell) nem lenne többféle adóztatás (SZJA, vállalkozói adó stb.). Egységes százalékok lennének; az ÁFA rendszere is megváltozna – jelenleg ezen is gondolkozunk, pl. csak a végtermék lenne ÁFA köteles; és a bonyolult, visszaélésekre lehetőséget adó rendszert kitisztítanánk.

Kérdés: valóban „torz”-e a kétkulcsos adórendszer?

Lehet azt mondani és gondolni, hogy elmúlt MSZP-s korszakban semmi jóra sem vezetett a kétkulcsos rendszer, nőtt az államadósság stb. Mi inkább azt mondanánk, nem ez volt a hiba, hanem a többi koncepciótlanság, ügyetlenkedés, a korrupció hagyása stb. Akkor senki nem is ágált a többkulcsos adórendszer ellen, a többség szociálisan igazságosnak találta. Sokan most is ezt kérnék, még a jobb anyagi helyzetben lévők is jobbára belátják, hogy a szegényebbeknek több okból is jobb lenne. Továbbá sokkal több pénz folyna be az államkasszába, nem kellene mindenféle kóbor – szinte heti ötleteléssel kitalált – adókat kivetni az aktuális, rossz rendszer hiányosságainak kompenzálására. Sokan azt állítják, nem lett kevesebb a bevétel az egykulcsos adóztatással, sőt nőtt is. Ez sem igaz, mert nem ebből nőtt, hanem a szegényebb, de népes réteg megadóztatásából – amit egyéb számtalan sarcból próbálnak kiegészíteni, ami igen bosszantó.

A nagy kérdés: jó-e az az adórendszer, ami most, 2012/2013-ban van?

A ma hatalmon levők véleménye szerint minden jó irányba halad, ugyanakkor ugyanezen vezetők szájából hangzik el az is, hogy az országot 4-500 000 ember hagyta el. Ha minden rendben lenne, akkor miért fröccsennének szét a nyelvet tudó, tehetségesebb munkavállalók a világba? Aki meg nem tudott elmenni (mert például egy-két olyan adottsága hiányzott, ami külföldön eladhatóvá tette volna, esetleg a körülményei miatt nem tudott távozni), de akart volna, az itthon van ugyan, de sokszor itthon is munka nélkül, vagy közmunkán.

Reményünk azokban a honfitársainkban van, akik nem menekülnek el – habár megtehették volna az adottságaik, képesítésük folytán –, változtatni akarnak, saját hazájukban akarnak emberi módon, békességben élni. Mi együtt szeretnénk Velük dolgozni, minden tiszteletünk az Övék!

Ha minden annyira rendben van, akkor miért nem ide jönnek külföldről jól szituált munkavállalók dolgozni? Vagy talán még sincsenek rendben a dolgok? Túl sok pénzt veszünk el az egykulcsos adórendszerrel is, vagy talán kiszámíthatatlan a gazdaságpolitikánk, megfontolatlanok a döntsék? (Ennek ellenére elismerjük, sok jó dolog is történik, pl. az üveggyár újra üzembe helyezése, nagy cégek visszavásárlása, ezt mi is így akarjuk!)

Akik még nem menekültek el, azokkal kell összefogva az országot újraalkotni, hogy itthon újra otthon legyenek, és élhető Magyarországunk lehessen.

De mit akar az AQP? Nem titok, az AQUILA Párt kétkulcsos adórendszer mellett kardoskodik.(Ahogyan ez programunkban is olvasható!)

Okai: Akinek kevés pénze van, annak 10-16% adó is sok, ezért mi 5%-os adókulcsról indítanánk. Akinek sok pénze van, az kibírja a 30% körüli összeget is, nem lesznek tőle gondjai.

Mindenki tudja, hogyan működik a kapitalista nyereségszerzés. Egy munkás, ha annyi bért kapna amennyi a munkaereje, tudása után járna neki, akkor a munkaadónak nem lenne annyi profitja. Ha pedig sok nyeresége van egy vállalkozónak, akkor – egyéni adottságain, eszén, ügyeskedésein kívül – a munkavállalók „vérén”, verejtékén, kizsákmányolásán át szerezte meg. Nem véletlen, hogy a nagyobb profit reményében olcsó, éhbérért dolgozó munkaerőért kutatnak a világban.

De mi nem akarunk rabszolgák lenni, az AQP emberi életet akar adni mindenkinek! Ha a vállalkozó a profitból nem ad többet az ország pénztárába, sőt még országon kívülre viszi, vagy külföldön fekteti be, akkor az adott ország erejét, szellemi tökéjét termeli ki anélkül, hogy valamit is visszaforgatott volna. Ezt mi nem hagyjuk, ez tűrhetetlen! Ez olyan, mint amikor évekig trágyázás, a föld pihentetése, táplálása nélkül csak termelnék egy földterületen, majd amikor kiszipolyoztam, tönkretettem, odébb állnék. A termőfölddel sem lehet ezt megtenni, nem hogy az emberekkel! Viszont ha az emberek/munkavállalók jóval kevesebb fizetést kapnak, mint ami járna nekik, akkor már ne ők fizessenek még ugyanolyan százalékú adót, mint azok, akik többszörös bérezést is adhattak volna nekik. A szociális és humánus igazság azt kívánja, hogy akiknek többje van, több részt is vállaljanak annak az államnak a fenntartásából, amiben ők olyan jól élnek. Miért kellene annak a nyomorát növelni, aki így is alig él meg? Nem is értem, ezt hogyan gondolják.

A mostani kormányzati remény az volt, hogy ha nem fizet annyi adót a vállalkozó, akkor többet fektet be, több munkahelyet teremt stb. Ezek az elvárások viszont nem igazolódtak be. Okai sokrétűek, pl. hiányzik a humanista, nemes lelkű gondolkodás (ami részben az igazi nemesség sajátossága – ma pénz van csak, a nemes lelkek kihalóban vannak). Hiányzik a szociális érzék, nem jut el a tudatukig, a lelkükig a szegények, a munkahelyek hiányában megfagyók, éhezők kiáltása. Ez nem demagógia, könnyű demagógiával vádaskodni, és porba dugni a fejüket. Ez a valóság, el kell menni Borsodba, Edelénybe, Marótpusztára 1-2 napra és utána beszélgessünk! (Ezekről a helyekről saját tapasztalatom van, de hosszasan sorolhatnám a nyomorban álló térségeket!) És nem igaz az, hogy nem akarnak dolgozni az itt élők, a valóság az, hogy nem tudnak, nem veszik fel őket sehova sem, így nincs, hol tegyék!

Az AQP úgy gondolja – mert a legfontosabb az ember! –, ha a jelentős pénzekkel bíró munkaadók maguktól nem teszik azt, amit az állam elvárna tőlük, hogy az itt megtermelt nyereségből több pénz maradjon itt, több munkahely teremtődjön, akkor meg kell változtatni az adózás rendjét, és törvényileg kell kiharcolni ezeket a célokat.

Javaslatunk lényege: alapszinten kétkulcsos legyen az adó, de ha valaki (lásd részletesen a programunkat) munkahelyet teremt (helyszín, munkahelyek száma, stb. függvényében) akár 5-40%-ot is leírhat az adójából. Az alkalmazott után fizetett költségekből is leírhatna, pl. ha bejelenti a házvezetőnőjét, takarítónőjét, vagy a bébiszitterét, kertészét. Szerintünk ez így lenne korrekt az ország lakosságával szemben.

Megkérdezték tőlem: ha ő kb. 36% adót fizet, ő jobb ellátást kap? Neki jobb lesz a nyugdíja, neki jobb buszok járnak? Ezekben a kérdésekben túl sok az ego; de igen, a mi terveink szerint jobb lesz, sávosabb lesz az egészségügyi ellátás, maga választhatja ki a fizetése függvényében, milyen ellátást akar, a nyugdíja is több lesz, mert abból a sávból többet fizet be; és valóban, ha több pénz folyik be, a városi közlekedési járművek is jobbak lehetnek. Akinek többje van, többet is kell adnia, nem lehet eldugni a talentumokat sem.

Feltették azt a kérdést is: mi köze van neki ezekhez, ha maga gürcöl a pénzért, maga ügyeskedik, és maga is akarja elkölteni, ő szenvedett meg érte. Csak azt mondhatom, ha egy szigeten élne, és nem lenne kit dolgoztathatnia, megnézném, mire vinné magában, feltételezem, hogy éhezne! Ha mégis valami csoda folytán élve kikerülne a szigetről, rögtön másképpen gondolkozna.

Ki az, aki, ha gondokozó lény és még némi szeretet is van benne, az aranyat tojó tyúkját a szemétdombon akarná tartani? A nép az aranyat tojó tyúk, akit ha szép lassan megaláznak, depresszióba taszítanak, megölnek, vagy éhen hal, akkor vajon mennyi pénze lesz a mostani gazdagoknak? Nem lehetnek ennyire szűklátókörűek, és csak a ma habzsolásának élők![1]

Itt kell még szólnunk azokról a fekete pénzekről, amik nem is munkával, hanem zsarolásokkal, fekete ügyletekkel, súlyosan bűnös élettel keletkeztek, és ezek nemhogy kétkulcsos, de semmilyen adózással nem adóznak. Ezeket ki kell kapcsolni! Ekkor majd nem kell kollektíven eltartani a sok adóelkerülőt!

Ha el tudjuk ezt érni, akkor azoknak is csökkenhet az adója, akiket hazánk érdekében megértésre, önzetlenségre és segítségadásra szólítunk.

 

Kívánom, az AQUILA Párt nevében is, hogy a 2013 esztendő az igazságosság, a szeretet és a józanság jegyében teljen el.

Pável Márta

 

 [1] A mi Istenhivő meggyőződésünk és hitünk szerint kérjük ezt anélkül, hogy a katolikus hitünket bárkire is rá akarnánk erőltetni. Úgy gondoljuk, a megélt igazságot elmondani, s az embereket felráznunk nem tilos.

Kedves gazdagok, gondoltak már arra, hogy a végén földbe kerül mindenki, pénze nélkül semmisül meg, és még soha, senki nem vihetett magával többet, mint a csupasz lelke? (Most lehet mondani, én nem vagyok kerek, és képzelődöm, nincs tovább, ez az egy élet van, ergo kiélheti. Csakhogy ez nem igaz! Nagyon rossz hírem van, mert igenis van tovább, ugyanis a lélek halhatatlan! És én soha nem hazudok! Ha nem hiszik el, jöjjenek el hozzám szemlélődni tanulni, fél éven belül bebizonyítom, ha csak nem olyan zárt és durva valakinek a lelke, mint az ezer éve kiszáradt fának!) És a lélek – ami mindig él –, a tettei után kapja a gyümölcsöt, aszerint, hogy itt mit tett és mit visz magával.  Könyörületet, szeretet, vagy kizsákmányoló egót, habzsolás által okozott keserűséget. Miért nem gondolják végig, hogy ez olyan ostor, aminek másik vége is van, senki sem lehet igazán boldog a másik könnyein, éhezésén keresztül. Miért depressziós, alkoholista, élvezeti cikkeket fogyató, szexmániás és boldogtalan a gazdag emberek nagy része? Elárulom, a pénz ilyen szinten már nem boldogít, még ha azt is hiszik, akkor sem!

 

A bejegyzés kategóriája: Írások
Kiemelt szavak: .
Közvetlen link.